Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території під індивідуальну житлову забудову вул. Івана Франка в м. Бориславі.1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території під індивідуальну житлову забудову на вул. Івана Франка в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 08 травня 2014 року № 1393.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої ДПТ 0,6 га., житлова забудова – 0,49 га., вулиці в червоних лініях – 0,09 га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

В проекті враховані матеріали діючого генерального плану м. Борислава, розробленого у 1978 році л/ф «Діпроміст».

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в північно-західній частині міста, територія охоплена ДПТ 0,6 га., житлова забудова – 0,49 га., вулиці в червоних лініях – 0,09 га., населення – 16 людей. Проектована ділянка обмежена:
- з півночі – озелененими територіями загального користування (пустир, неужитки) міста Борислав,
- зі сходу – житловою індивідуальною малоповерховою забудовою та вулицею Івана Франка,
- з півдня та заходу – житловою індивідуальною малоповерховою забудовою

2.Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ 0,6 га., житлова забудова – 0,49 га., вулиці в червоних лініях – 0,09 га., озеленені території загального користування-0,02 га., населення – 16 людей.

3. Відомості про замовника детального плану території під індивідуальну житлову забудову на вул. Івана Франка в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: ФОП Асанов А.В., ГАП Лопушанський М.
Фінансування робіт здійснювалось за кошти ФО Ковтало Р.О.


4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території під індивідуальну житлову забудову на вул. Івана Франка в м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом детального плану території під індивідуальну житлову забудову на вул. Івана Франка в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради кабінет 50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території під індивідуальну житлову забудову на вул. Івана Франка в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львіська, 82300

Головний архітектор                            Т.Б.Баумкетнер

Additional information