Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для полігону ТПВ на вул. Братів Лисиків в районі існуючого сміттєзвалища у м. Бориславі.1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для полігону ТПВ на вул. Братів Лисиків в районі існуючого сміттєзвалища в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 28 березня 2013 року № 902.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої ДПТ 10 га., проектовані ділянки – 8 га,у тому числі – площа забудови – 5800 кв.м., проїзди – 18493 кв.м., озеленення – 3900 кв.м, пішохідна частина – 50 кв. м., полігони зберігання відходів – 4416 кв.м. вулиці в червоних лініях – 0,15 га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

В проекті враховані матеріали діючого генерального плану м. Борислава, розробленого у 1978 році л/ф «Діпроміст».

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в північній частині міста поза межами житлових територій на відстані 500 м в межах СЗЗ від існуючого сміттєзвалища .

Проектована ділянка обмежена:
- З півночі – озелененими територіями загального користування;
- З заходу – території існуючого сміттєзвалища;
- Зі сходу - озелененими територіями загального користування;
- З півдня – існуючі проїзди без твердого покриття.

2. Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ - 10 га., проектовані ділянки – 8 га, у тому числі – площа забудови – 5800 кв.м., проїзди – 18493 кв.м., озеленення – 3900 кв.м, пішохідна частина – 50 кв. м., полігони зберігання відходів – 4416 кв.м. вулиці в червоних лініях – 0,15 га.

3. Відомості про замовника детального плану території для полігону ТПВ на вул. Братів Лисиків в районі існуючого сміттєзвалища в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Державний інститут проектування міст “Містопроект”. Деректор І.Клик, ГАП М.Лопушанський.
Фінансування робіт здійснювалось за кошти Бориславської міської ради.

Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території території для полігону ТПВ на вул. Братів Лисиків в районі існуючого сміттєзвалища в м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для полігону ТПВ на вул. Братів Лисиків в районі існуючого сміттєзвалища в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради кабінет 50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території для полігону ТПВ на вул. Братів Лисиків в районі існуючого сміттєзвалища в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львіська, 82300

 

Головний архітектор

Т.Б.Баумкетнер

Additional information