Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для будівництва ПЛ 110 кВ «Борислав-Турка» в м. Бориславі.1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для будівництва ПЛ 110 кВ «Борислав-Турка» в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 05 листопада 2013 року № 1157.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої ДПТ 50,5км, траса в межах міста довжиною 1,7км Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

В проекті враховані матеріали діючого генерального плану м. Борислава, розробленого у 1978 році л/ф «Діпроміст».

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”, ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»

Проектована повітряна ЛЕП 110 кВ розташована на землях Бориславської міської ради.

Виходячи з комплексного містобудівного аналізу, з метою ефективного використання території проектом ДП передбачається розміщення проектованої ПЛ 110 кВ переважно на землях запасу ,за межам населеної місцевості.

2. Основні техніко – економічні показники

Загальна довжина ПЛ 110 кВ «Борислав – Турка» - 50,5км, в тому числі одноколова ділянка 1,0км і двоколова 49,5км.

Траса ПЛ 110 кВ в межах м.Борислав має довжину 1,7км

Вздовж ПЛ 110 кВ встановлюється охоронна зона по обидві сторони ПЛ завширшки по 20метрів від проекцій крайніх проводів.

3. Відомості про замовника детального плану території для будівництва ПЛ 110 кВ «Борислав – Турка» в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: Приватне акціонерне товариство проектно-вишукувальний, науково-дослідний, конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект», ГІП – В.В.Швидкий

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для будівництва ПЛ 110 кВ «Борислав – Турка» в м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для будівництва ПЛ 110 кВ «Борислав – Турка» в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради кабінет 50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території для будівництва ПЛ 110 кВ «Борислав – Турка» в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львіська, 82300

Головний архітектор                   Т.Б.Баумкетнер

 

Additional information