Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території під розміщення індивідуальної житлової забудови (біфункціонального житла) на вул. Степана Бандери в м. Бориславі.

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови (біфункціонального житла) на вул. С.Бандери в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 11 травня 2012 року № 606.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею -12,3 га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 5 років, в тому числі 1-ша черга – 2 роки.

В проекті враховані основні рішення генплану м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в південно- західній частині міста, в межах зони перспективного розміщення рекреаційних об’єктів - недалеко від гірськолижного спуску, територія охоплена ДПТ- 12,3 га.

Проектована ділянка оточена землями в комунальній власності міста, що фактично використовуються, як сінокоси, городи, пасовища та зелені насадження загального користування.

2.Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ -12,3 га.
- біфункціональна житлова забудова- 3,6га,
- територія для ведення ОСГ,луки, територія загального користування-3,5га,
- проїзди, тротуари, територія в межах червоних ліній вулиць-0,81га,
- резервні території -4,32га;
- об’єкти обслуговування, КОС, тощо-0,07га
- населення-115 чол.

3. Відомості про замовника детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови (біфункціонального житла) на вул. С.Бандери в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: ФОП Асанов А.В., ГАП Лопушанський М.
Фінансування робіт здійснювалось за кошти ФО Паращак Р.

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови (біфункціонального житла) на вул. С.Бандери в м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови (біфункціонального житла) на вул. С.Бандери в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови (біфункціонального житла) на вул. С.Бандери в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300

Головний архітектор
Т.Б.Баумкетнер

Additional information