Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території під розміщення торгово-офісного центру на вул. Трускавецькій в м. Бориславі

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території під розміщення торгово-офісного центру на вул. Трускавецькій в м. Бориславі


1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для розміщення торгово-офісного центру на вул.Трускавецькій в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 31.01. 2015 року № 1715.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею -0,0234га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 1рік.
В проекті враховані основні рішення генплану м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в північно-західній частині міста.
Проектована ділянка обмежена:
- з півночі –земельною ділянкою у користуванні приватного власника, територіями житлової малоповерхової забудови;
- з заходу – землі загального користування, землі Бориславської міської ради;
- зі сходу – існуючою вулицею Трускавецькою (проїжджою дорогою);
- з півдня –землі загального користування прив.власника,а саме кафе-бар «Плай».

2.Основні техніко – економічні показники
Територія охоплена ДПТ -0,0234 га.
-громадська забудова- 0,0185га,

3.Відомості про замовника детального плану території для розміщення торгово-офісного центру на вул.Трускавецькій в м. Бориславі

Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: «Нафтогазбудпроект», Директор: А.Нездойминога, ГАП-В.Мірошниченко
Фінансування робіт здійснювалось за кошти ФО Саламаха А.В.

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення торгово-офісного центру на вул.Трускавецькій в м. Бориславі

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення торгово-офісного центру на вул..Трускавецькій в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території для розміщення торгово-офісного центру на вул.Трускавецькій в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300.

Головний архітектор        Т.Б.Баумкетнер

Additional information