Інформує Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ

  • Затверджено нову форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань)
  • Податок на прибуток: за перше півріччя 2017 року звітуємо по-новому
  • Податковий календар на серпень 2017 року


Затверджено нову форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань)


Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ повідомляє, що 28.07.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №568, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.07.2017 за №839/30707 (далі – Наказ №568). Наказом №568 затверджена форма довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) (далі – Довідка) та Порядок її оформлення і видачі (далі – Порядок). Довідка видається безоплатно у паперовій та/або електронній формах на підставі: - заяви платника податків про видачу Довідки за формою, наведеною у додатку до Порядку (далі – Заява); - податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація). Заява та Декларація подаються платником податків (уповноваженим представником) до контролюючого органу за місцем податкового обліку. Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний пункт Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), яким передбачено видачу контролюючим органом довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником податків. Заяву за вибором платника податку може бути подано засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Відповідно до п.179.3 ст.179 розділу IV ПКУ платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до контролюючого органу Декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п.5 Порядку). Довідка видається контролюючим органом за місцем податкового обліку: - платникам податків, які звернулися відповідно до п.179.12 ст.179 розділу IV ПКУ, – протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви; - платникам податку – резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та які звернулися відповідно до п.179.3 ст.179 розділу IV ПКУ, – протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації та сплати належної суми податку. Наказом №568 також визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 №795 «Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) та Порядку її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.01.2014 за №8/24785. Наказ №568 опубліковано у бюлетені «Офіційний вісник України» від 28.07.2017 №59.

 


Податок на прибуток: за перше півріччя 2017 року звітуємо по-новому 
За підсумками першого півріччя 2017 року подавати декларацію з податку на прибуток повинні платники, які:- за минулий, 2016 рік, мали дохід понад 20 млн. гривень;- ліквідуються в ІІ кварталі 2017 року;- з ІІІ кварталу перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;- є платниками єдиного податку 3 групи — юридичними особами та виплачують дивіденди засновникам — юридичним особам і сплачують авансові внески з податку на прибуток.Подати декларацію з податку на прибуток за перше півріччя 2017 року необхідно не пізніше 9 серпня 2017 року, а сплатити податок на прибуток за перше півріччя — не пізніше 18 серпня 2017 року. Окрім цього, 9 червня 2017 року набрав чинності наказ Мінфіну від 28.04.2017 р. № 467, яким було внесено зміни до форми декларації з податку на прибуток. Платникам податку на прибуток, які звітують щокварталу за звітний (податковий) період - півріччя поточного року, ДФСУ в листі від 30.06.2017 р. № 16989/7/99-99-15-02-01-17 рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою. 


Податковий календар на серпень 2017 року 
Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ повідомляє, що: 
9 серпня, середа Закінчується строк подання:• звіту про суми податкових пільг за ІІ квартал;• податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;• розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за ІІ квартал;• розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за ІІ квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;• податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які перейшли з ІІ кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані у ІІ кварталі;• податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал;• звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за липень (форма №1-РС);• звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за липень (форма №2-РС);• звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за липень (форма №3-РС);• звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за липень (форма №1-ОА);• звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за липень (форма №1-ОТ);• податкової декларації платника єдиного податку – юридичної та фізичної особи – підприємця платниками ІІІ групи за півріччя;• податкової декларації рентної плати з розрахунком:⎫ рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІ квартал;⎫ рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал;⎫ рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал;• податкової декларації екологічного податку за ІІ квартал;• податкової декларації туристичного збору за півріччя;• податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя;• податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за ІІ квартал (форма № 1ДФ). 
15 серпня, вівторок Закінчується строк подання:• звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень (форма №ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за липень.18 серпня, п’ятниця Закінчується строк сплати:• податку на прибуток підприємств за ІІ квартал;• частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІ квартал;• ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІ квартал;• авансового внеску з єдиного податку на серпень платниками І та ІІ групи;• єдиного податку платниками третьої групи за ІІ квартал; • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал;• рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал;• рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІ квартал;• екологічного податку за ІІ квартал;• туристичного збору за ІІ квартал;• збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал;• єдиного податку платниками юридичними особами та фізичними особами-підприємцями третьої групи за ІІ квартал. 
21 серпня, понеділок Закінчується строк подання:• декларації акцизного податку за липень;• звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за липень;• податкової декларації з рентної плати з розрахунком:⎫ рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за липень;⎫ рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за липень;• податкової декларації з ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю. 
Закінчується строк сплати:• єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за липень (крім гірничих підприємств). 
29 серпня, вівторок Закінчується строк подання:• податкової декларації з податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2016 р. по 30.06.2017 р. 
Закінчується строк сплати:• плати за землю фізичними особами за липень;• податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичними особами. 
30 серпня, середа Закінчується строк сплати:• акцизного податку за липень;• податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;• податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за липень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;• військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень;• рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за липень;• рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за липень;• плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за липень;• ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

Additional information