Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розташування житлової забудови на вул. Гонти в м. Бориславі

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розташування житлової забудови на вул. Гонти в м. Бориславі.

1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для розміщення житлової забудови на вул. Гонти в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 16 грудня 2012 року № 1655.

 


В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею -31га.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

В проекті враховані матеріали діючого та корегованого генерального плану м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.


Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована в східній частині міста. Проектована ділянка оточена зі сходу –житлова забудова вул.Модрицька, з заходу -річка Лошань, з півдня- садибна забудова вул.Гонти, з півночі- землі Модрицької сільської ради, що фактично використовуються, як сінокоси, городи та поодинокі зелені насадження загального користування.

2.Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ -31 га.
-індивідуальна житлова забудова- 23,2га,
-громадські території-1,6га,
-проїзди, тротуари, територія в межах червоних ліній вулиць-5,5га,
-населення-756 люд.
-території комунального призначення-0,1га,
-зелені території аг.користування,неужитки-0,6га

3. Відомості про замовника детального плану території для розташування житлової забудови на вул. Гонти в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: ФОП, ГАП М.Лопушанський
Фінансування робіт здійснювалось за кошти ФО Плекан Г.М.

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення житлової забудови на вул. Гонтив м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення житлової забудови на вул. Гонти в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет № 50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення - 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території для розміщення житлової забудови на вул.Гонти в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.


Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300.

Головний архітектор    Тарас Баумкетнер

Additional information