Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  детального плану території для  індивідуального  житлового будівництва на  вул. Проектованій -2  в м. Бориславі.

1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації


Детальний план території для індивідуального житлового будівництва на вул. Проектованій - 2 в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 23 листопада 2012 року № 780.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею -22 га.

Розрахунковий  термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

В проекті враховані матеріали діючого та корегованого генерального плану  м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.
Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована в в північно-західній частині   міста в планувальному  кварталі К – 6 «Баня»  .
Проектована ділянка оточена - з півдня і півночі –  землями Бориславської міської ради – фактично - городи.
- із заходу та сходу – природними утвореннями – ярами та прибережною смугою струмків.

2.Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ -22 га
-індивідуальна житлова забудова- 18 га,
- водойми- 0,6га,
-вулиці в  червоних лініях- 3,1га,
-населення-714люд.
-зелені насадження загального користування-0,3га,
-проектовані ділянки-223шт.

3. Відомості про замовника детального плану території  для індивідуального житлового будівництва на вул. Проектованій -2 в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: ФОП, ГАП  М.Лопушанський

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для індивідуального житлового будівництва на
вул. Проектованій -2 в м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для індивідуального житлового будівництва на вул. Проектованій -2 в м. Бориславі– приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація    про    посадову   особу   органу   місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Тарас Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація  стосовно  запланованих  інформаційних  заходів (презентація,   прилюдне   експонування,   телевізійні   програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території для індивідуального житлового будівництва на вул. Проектованій- 2 в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:

1)  повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5)   народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку,  або  подані  після   встановленого   Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання  містобудівної  діяльності"  (  3038-17  )  пропозиції подаються   громадянами   у   письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім'я  та  по  батькові,  місця проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42,
м. Борислав, обл. Львівська, 82300

Головний архітектор                            Т.Б.Баумкетнер

Additional information