Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території під автомобільну газонаповнювальну компресорну станцію (АГНКС) на вул. Трускавецькій в м. Бориславі

1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

 


Детальний план території для розміщення автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (АГНКС) на вул. Трускавецькій в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 28.07. 2016 року №232.

 


В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею -0,23га.


В проекті враховані основні рішення генплану м. Борислава, розробленого Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році та план зонування території міста Борислав, розробленого ФОП Столяров Ю.М. (м.Львів) у 2014 році.


Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.


Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в східній частині міста в кварталі К-2. Згідно уточненого плану зонування території м.Борислав проектована ділянка розміщується в межах зони об’єктів 5-го класу санітарної класифікації (КС-4).


Проектована ділянка обмежена:-з півночі – територією в комунальній власності міста (вул..Трускавецька (35м);


-зі сходу та заходу – територією в комунальній власності міста (озеленені території загального користування, неужитки) та територіями існуючого та раніше запроектованої станції технічного обслуговування (СТО).


-з півдня – територіями в комунальній власності міста землі (озеленені території загального користування, неужитки).


2.Основні техніко – економічні показники


Територія охоплена ДПТ -0,23 га. -територія АГНКС- 0,1163га,-вулиці в червоних лініях, проїзди,пішохідні проходи-0,11374га;-озеленення території в комунальній власності, неужитки-0,22га;-виробничі території-0,42га.


3.Відомості про замовника детального плану території для розміщення автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (АГНКС) на вул.Трускавецькій в м. Бориславі .


Замовник: Бориславська міська рада.

Розробник: ФОП М.Лопушанський.

Фінансування робіт здійснювалось за кошти ФО Радецької О.Л.


4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (АГНКС) на вул.Трускавецькій в м. Бориславі.


Місце ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (АГНКС) на вул. Трускавецькій в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування. Строк ознайомлення 1 місяць.


5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій.


Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Тарас Баумкетнер.


6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій.


Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.


7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо).


Інформація про детальний план території для розміщення автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (АГНКС) на вул.Трускавецькій в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

 

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:


1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

 

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;


3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;


4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;


5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.


Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.


Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42,м. Борислав, обл. Львівська, 82300.

Головний архітектор Тарас Баумкетнер

Additional information