Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території під розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Галіберди в м. Бориславі

1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації


Детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Галіберди в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 18 лютого 2013 року № 878.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею -2,7га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 5років, в тому числі 1-ша черга – 2 роки.

В проекті враховані основні рішення генплану м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в східній частині міста.

Проектована ділянка обмежена:

-з півночі –проектованою вулицею Галіберди (проїжджою дорогою) та садибна земельна ділянка;

-з заходу – землі загального користування, землі міської ради;

-зі сходу – землі загального користування, землі міської ради, землі житлової садибної малоповерхової забудови;

-з півдня –землі загального користування, землі міської ради.

2.Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ -2,7 га.

-житлова забудова- 0,48га,

-вулиці в червоних лініях-0,23га,

-населення-63 люд.

3.Відомості про замовника детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Галіберди в м. Бориславі

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: «Нафтогазбудпроект», Директор: А.Нездойминога, ГАП-В.Мірошниченко.

Фінансування робіт здійснювалось за кошти ФО Шнайдер Р.І.

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Галіберди в м. Бориславі

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Галіберди в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо).

Інформація про детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул.Галіберди в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42,м. Борислав, обл. Львівська, 82300

 

Завантажити


Начальник відділу архітектури та містобудування Тарас Баумкетнер


Additional information