Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розташування житлової забудови на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі

1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації


Детальний план території для розташування житлової забудови на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 29 вересня 2016 року № 361.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею -5,4 га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 3 роки.

В проекті враховані матеріали діючого та корегованого генерального плану м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році та містобудівного обґрунтування розміщення багатоповерхової житлової забудови по вул. Дрогобицькій в м. Бориславі розробленого у 2007році.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована в центральній частині міста в планувальних кварталах К-7 та К – 9.

Проектована ділянка оточена - з північного сходу – вулиця Братів Лисиків та територія АЗС, з півдня-вул. Дрогобицька, з заходу та півночі – озеленені території загального користування.

2.Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ -5,4 га

-малоповерхова житлова блокована забудова- 3,6 га

- багатоповерхова квартирна житлова забудова-2,14га

-вулиці в червоних лініях- 1,2га

-населення-1008 люд

-зелені насадження ,неужитки-в складі забудови

-громадська забудова-0,6га

3. Відомості про замовника детального плану території для розташування житлової забудови на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: ФОП, ГАП М.Лопушанський

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розташування житлової забудови на
вул. Дрогобицькій в м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для розташування житлової забудови на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі– приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій
Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території для розташування житлової забудови на вул. Дрогобицькій в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1)повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2)юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3)власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4)представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5)народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.


Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються
громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав,обл. Львівська, 82300

Начальник відділу архітектури та містобудування Тарас Баумкетнер

Additional information