Початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розміщення готельно-розважального спортивного комплексу на вул. Тустановицькій в районі гірськолижного комплексу «Буковиця» в м. Бориславі.

1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для розміщення готельно-розважального спортивного комплексу на вул. Тустановицькій в районі гірськолижного комплексу «Буковиця» в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 404.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання території площею 35,5 га., в тому числі додатково 9 га . Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

В проекті враховані основні рішення генплану м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м.Львів) у 2010 році.

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в східній частині міста в планувальному кварталі К-14 «Понерла».

Проектована ділянка обмежена:

-із заходу-територія раніше розробленого ДПТ-для обслуговування гірськолижного комплексу

-з півночі та сходу – землі міської ради-неужитки,луки

-з півдня –адміністративною межею м.Борислава.

2.Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ 35,5 га., резерв розвитку гірськолижного комплексу – орієнтовно 9 га.

-готельний комплекс - 4,5 га

-сервісна зона -1га

-спортивні майданчики – 1,9 га

3. Відомості про замовника проекту детального плану території для розміщення готельно-розважального спортивного комплексу на вул. Тустановицькій в районі гірськолижного комплексу «Буковиця» в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: ФОП – Лопушанський М.Р.

Фінансування робіт здійснювалось за кошти незаборонені законом.

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення готельно-розважального спортивного комплексу на вул. Тустановицькій в районі гірськолижного комплексу «Буковиця» в м. Бориславі

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення готельно-розважального спортивного комплексу на вул. Тустановицькій в районі гірськолижного комплексу «Буковиця» в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради кабінет 50, відділ архітектури та містобудування.

Термін ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про проект детального плану території для розміщення готельно-розважального спортивного комплексу на вул. Тустановицькій в районі гірськолижного комплексу «Буковиця» в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300

Начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради Тарас Баумкетнер

Additional information