ІНФОРМАЦІЯ

Оновлений Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 05.04.2007р. №877-У стосується і органів місцевого самоврядування ( набрав чинності ЗУ „Про внесення змін до ЗУ „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 03.11.2016 року №1726-УІІІ та ЗУ „Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності” від 03.11.2016 № 1728-УІІІ).

Так, з 1 січня 2017 року мають право перевіряти дотримання законодавства про працю на відповідній території виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об”єднаних територіальних громад. Наразі Кабінет Міністрів підготував ряд проектів постанов про порядок здійснення контролюючих функцій з урахуванням того, що перевірки здійснюватимуться Держпраці та органами місцевого самоврядування.


Крім затверджених нових розмірів штрафів Закон вносить і позитивні зміни, якими визначено надання суб”єктам господарювання письмових консультацій, а також, якщо суб”єкт господарювання в повному обсязі подбає про усунення порушень, які наведені в розпорядчому документі органу державного нагляду (контролю) , то фінансові та адміністративні санкції до нього застосовуватись не будуть. ( нова ч. 11 ст.7 ЗУ №877). Це означає, що перевіряючи органи не мають на меті зразу накладати штрафи, а передусім надається можливість виправити ситуацію і надалі працювати згідно чинного законодавства про працю.

Ще хочемо попередити роботодавців, що переведення працівників на неповний робочий, час, укладення договорів ЦПХ, неправомірне звільнення недопустимо. Розроблений Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, яким передбачено, що вся інформація про роботодавців, які не дотримуються мінімальних гарантій в оплаті праці буде надходити до Держпраці і ці дані будуть використані при проведенні перевірок.

Additional information