Інформація

У Куточку споживача повинна бути розміщена наступна інформація:

 

1.Найменування власника або уповноваженого ним органу, зокрема копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних чи фізичних осіб – підприємців;

 


2.Книга відгуків та пропозицій встановленого зразка ( затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 24.06.1999 р. №349);

 

 

3.Адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;


4.Розміщення торгового патенту. Відповідно до ст.7 Закону України « Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» оригінал торгового патенту повинен бути розміщений на фронтальній вітрині магазину чи в випадку її відсутності – біля касового апарата. За невиконання цієї норми накладається штраф у розмірі вартості торгового патенту за календарний місяць, тому в Куточку споживача доцільно розмістити копію торгового патенту.

5.Якщо підприємець зареєстрований платником податку на додану вартість, то в куточку споживача потрібно розмістити копію Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, засвідчену податковим органом. Таку вимогу містить п.п. 14.4 Положення про реєстрацію платників ПДВ, затверджену наказом ДПА України від 01.03.2000 р. № 79.

6.У Куточку споживача підприємств роздрібної торгівлі, громадського харчування має бути інформація про право покупця на ознайомлення з документами, що підтверджують ціни на товари, виставлені на продаж. Таку інформацію слід розмістити у вигляді оголошення наступного змісту: « Покупці мають право ознайомитися з документами, що підтверджують ціни на товари та їх якість».

Суб’єкти господарювання, крім зазначених обов’язкових документів, повинні розміщувати в Куточку споживача додаткову інформацію:
1.Витяги з Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами.
2.При здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в Куточку необхідно розмістити правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і витяги зі ст.18 та 19 Закону України « Про захист прав споживачів». Також в відділі чи секції продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів потрібно розмістити інформацію про заборону продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18- річного віку.

Також на вимогу споживача відповідальний працівник СГД повинен надати йому документи:

1.Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення;
2.Закон України «Про захист прав споживачів»;
3.санітарні норми;
4.ветеринарні документи;
5.інформацію про наявність сертифіката відповідності;
6.найменування нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати товари вітчизняного виробництва;
7.відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлюються нормативно – правовими актами, та застереження щодо застосування окремих видів товарів, якщо такі застереження встановлені нормативно – правовими актами;
8.відомості про умови зберігання;
9.дані про основні властивості товарів;
10.дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товару;
11.дату виготовлення;
12.правила та умови ефективного та безпечного використання товару;
13.строк придатності товару, відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
14.найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування;
15.гарантійні зобов’язання.

Суб’єкт господарювання повинен мати журнал реєстрації перевірок встановленого зразка, в якому особи, що проводять перевірки роблять відповідні записи.

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням:

ПІБ продавця, а також відомості про суб’єкта господарювання, що організував торгівлю – для юридичних осіб: найменування, адреса і номер телефону;

Для фізичних осіб – підприємців: ПІБ, номера Свідоцтва про державну реєстрацію та найменування органу, що здійснив таку реєстрацію.


Additional information