До відома мешканців м. Борислава та смт. Східниця стосовно нового паспорта громадянина України (ID-картки)

Державна міграційна служба інформує, що Законом України від 14 липня 2016 року № 1474-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», внесено зміни до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі - Закон).У зв’язку з цим ДМС забезпечено приведення у відповідність до зазначеного Закону підзаконних нормативно-правових актів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 745 (набрала чинності 1 листопада 2016 року) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 (далі - постанова Кабінету Міністрів України), відповідно до яких затверджено новий зразок та технічний опис паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та викладено в новій редакції Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України.

Відповідно до положень абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України з 1 листопада 2016 року запроваджено із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлення (далі - Реєстр) (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, всім категоріям громадян України.
Згідно з абзацом четвертим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, оформлений та виданий на підставі документів, поданих до 1 листопада 2016 року, є чинним протягом строку, па який його було видано.

Основними новелами у законодавстві, яке регулює питання, пов’язані з оформленням та видачею паспорта громадянина України (далі - паспорт) (у формі картки) з 1 листопада 2016 року, зокрема, є:

паспорт оформляється з використанням бланка єдиного зразка - з безконтактним електронним носієм;

кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов'язаний отримати паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України оформляється особам, які не досягли вісімнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли вісімнадцятирічного віку, - на кожні 10 років;

до паспорта (на зворотному боці) вноситься реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (РНОКПП), а для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, проставляється слово «ВІДМОВА».

До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, вноситься:

інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта;

додаткова змінна інформація (про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - РНОКПП, а у разі відмови від його прийняття - проставляється слово «ВІДМОВА»);

відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук (за згодою особи) та засоби електронного цифрового підпису (для громадян України, які досягли вісімнадцятирічного віку).

Бланки паспорта, зразки яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 (зі змінами), не містять серії, а номер паспорта складається з дев’яти цифр.

При цьому унікальний номер запису в Реєстрі (УНЗР) містить тринадцять цифр, який представлений двома послідовностями з восьми та п'яти цифр, розділених текстовим символом «-».

У зв’язку з вищевикладеним, повідомляємо, що зразок нового паспорта у форматі РИБ з позначенням захисних зон та елементів захисту доступний за посиланням http://dmsu.gov.ua/images/files/2016/ID РЯ 2016.pdf.

Звертаємо увагу, що під час подання особою паспорта може, за необхідності, проводитись процедура верифікації (довідково:Верифікація -порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документу або інформації з Єдиного дерлсавного демографічного реєстру для підтвердження їх ідентичності, ст. З Закону) шляхом встановлення візуальної відповідності фотозображення, що міститься у паспорті з особою заявника, перевірки правильності поданих заявником ідентифікаційних даних, та візуальної перевірки захисних зон у паспорті з метою виявлення елементів підробки.

Водночас зазначаємо, що відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 888-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» з 4 квітня 2016 року повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб делеговано органам місцевого самоврядування як органам реєстрації, що здійснюють реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

На виконання зазначеного Закону України та Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» 2 березня 2016 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» (далі - Правила).

Слід зазначити, що інформація про реєстрацію місця проживання особи не зазначається в зоні візуальної перевірки паспорта громадянина України, а вноситься до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт та зберігається в архівах органів місцевого самоврядування (органів реєстрації). Особі за її вимогою органом реєстрації видається довідка про реєстрацію місця проживання - документ, який підтверджує реєстрацію місця проживання особи.

Additional information