На «гарячій лінії» - про облік платників податків

Під час чергового сеансу телефонної “гарячої лінії” на запитання платників податків відповідав головний державний інспектор сектору обслуговування платників Бориславського відділення Дрогобицької ОДПІ Людмила Бабець.

Пропонуємо Вашій увазі відповіді на запитання, які надійшли від платників податків.

Як отримати витяг з Реєстру платників ПДВ?
За запитом платника податку контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з Реєстру. Витяг діє до внесення змін до Реєстру. Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою № 1-ЗВР подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

Чи має право ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, знятися з обліку в органах ДФС, якщо дія документу, на зайняття незалежною професійною діяльністю на завершилась?

Оскільки в запиті не визначено вид (ознаку) незалежної професійної діяльності розглянемо зазначене_питання_на_прикладі_адвокатів.

Згідно з Законом України від 5 липня 2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон), адвокатська діяльність може здійснюватися:

-фізичною_особою_індивідуально;

-у формі адвокатського бюро (адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом,_і_діє_на_підставі_статуту);

-у формі адвокатського об’єднання (адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту).

Згідно з Законом, право на зайняття адвокатською діяльністю підтверджується свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідченням адвоката України, які видаються_Радою_адвокаті_регіону.

З метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності Радою адвокатів України забезпечується ведення Єдиного реєстру адвокатів України, до якого вноситься інформація, зокрема, про:

-прізвище,_ім’я_та_по_батькові_адвоката;

-номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру_адвокатів_України);

-найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів_зв’язку;

-адреса_робочого_місця_адвоката,_номери_засобів_зв’язку;

- інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (стаття 17 Закону).

Відповідно до підпункту 2 пункту 11.22 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 № 462), фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну_діяльність,_знімаються_з_обліку:

-після припинення такої незалежної діяльності, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо)

-та/або поданих до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП, довідки за формою № 4-ОПП та інших документів, що видаються контролюючими органами платнику податків і підлягають поверненню_до_контролюючого_органу.

Враховуючи викладене, фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність (адвокат) може бути знята з обліку на підставі поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП за умови внесення до Єдиного реєстру адвокатів України записів про:

-зміну_організаційної_форми_адвокатської_діяльності;

-зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення незалежної професійної діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань_та_застосування_санкцій_за_їх_невиконання.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року відповідно до розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб(підпункт_178.4_пункту_178_розділу_IV_Кодексу).

Стосовно інших видів незалежної професійної діяльності застосовуються такі ж самі правила.

Як іноземцю та особі без громадянства отримати документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податку?

Відповідно до п. 70.9 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, та п. 10 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів_і_зборів_України_від_10.12.2013_№779_(далі – Положення) за зверненням платника податків, його законного представника або уповноваженої особи контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення, відповідно_до_порядку,_визначеного_цим_Положенням.

Реєстрація іноземців та осіб без громадянства та/або видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється відносно осіб, які перебувають на території України на законних підставах, встановлених Законом України «Про правий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» з урахуванням вимог Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150 (далі – Порядок № 150) та Порядку обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців,які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.07.2015_№884_(далі–Порядок_№884).

Іноземці та особи без громадянства для отримання документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі, можуть звернутися до територіальних органів ДФС в областях або місті Києві, а іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, – до територіальних органів ДФС у районах, містах, районах у містах, що відповідають місцю проживання в Україні, зазначеному_в_посвідці.

Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, іноземці та особи без громадянства пред’являють документ, що посвідчує особу, та додають засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською мовою (після пред’явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може бути виданий законному представнику чи уповноваженій особі за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (після пред’явлення повертається) та її копії.

Враховуючи викладене, для іноземців та осіб без громадянства видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється відносно осіб, які перебувають на території України на законних підставах, з урахуванням вимог Порядку № 150 та Порядку № 884 на підставі документа, що посвідчує особу, та засвідченого в установленому законодавством порядку його перекладу українською мовою (крім осіб, які мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні).

Additional information