Про що варто не забути в квітні (податковий календар)

Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ нагадує платникам податків, що

18 квітня 2017 - останній день подання:

•звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за березень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за березень;

19 квітня 2017 - останній день сплати:

•єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування за I квартал;

•авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — підприємцями, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування;

20 квітня 2017 - останній день подання:

•декларації акцизного податку за березень*
•звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП) за І квартал4
•звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма Ф14-ФСС з ТВП) за I квартал **
•звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за I квартал;
•податкової декларації з рентної плати за березень з розрахунком:
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України
•податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за березень у разі неподання податкової декларації на 2017 р.;
•звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за березень;
•податкової декларації з ПДВ за березень платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

20 квітня 2017 - останній день сплати:

•авансового внеску з єдиного податку на квітень платниками першої та другої груп;
•єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за березень (крім гірничих підприємств);

28 квітня 2017 - останній день сплати:

•акцизного податку за березень;
•ПДВ за березень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за березень;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за березень;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за березень;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за березень
•єдиного податку платниками четвертої групи за І квартал;
•авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за I квартал;
•єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за березень;
•податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень;
•податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за березень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
•військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень;
•плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за березень;
•авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за І квартал.

Additional information