Податковий календар на травень 2017 року

Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ повідомляє, що:

3 травня, середа

Закінчується строк подання:
•податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані громадянами та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2016 рік;
•звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2016 рік (форма № Д5 (річна)).

Закінчується строк сплати:
•єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2016 рік.

10 травня, середа

Закінчується строк подання:
•звіту про суми податкових пільг за І квартал;
•податкової декларації з податку на прибуток підприємства за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
•розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за І квартал;
•розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складання окремого балансу фінансово-господарської діяльності за І квартал платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
•звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за квітень (форма №1-РС);
•звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за квітень (форма №2-РС);
•звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за квітень (форма №3-РС);
•звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за квітень (форма №1-ОА);
•звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за квітень (форма №1-ОТ);
•податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами-підприємцями, які вперше зареєстровані протягом І кварталу або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну;
•податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за І квартал;
•податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за І квартал (форма № 1 ДФ);

•податкової декларації з рентної плати за І квартал з розрахунком:
1.рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
2.рентної плати за спеціальне використання води;
3.рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

•податкової декларації екологічного податку за І квартал;
•податкової декларації туристичного збору за І квартал;
•податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал;
•податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця та юридичної особи платниками ІІІ групи за І квартал .

15 травня, понеділок

Закінчується строк подання:

•звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за квітень (форма №ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за квітень.

19 травня, п’ятниця

Закінчується строк сплати:

•авансового внеску з єдиного податку на травень платниками І та ІІ груп;
•податку на прибуток підприємств за І квартал;
•частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності, за І квартал;
•ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за І квартал;
•рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за І квартал;
•рентної плати за спеціальне використання води за І квартал;
•рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за І квартал;
•екологічного податку за І квартал;
•туристичного збору за І квартал;
•збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал;
•єдиного податку платниками – юридичними особами та фізичними особами-підприємцями ІІІ групи за І квартал.

22 травня, понеділок

Закінчується строк подання:
•декларації акцизного податку за квітень;
•податкової декларації з рентної плати за квітень з розрахунком:
•рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
•рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
•звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за квітень;
•податкової декларації з ПДВ за квітень платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.
Закінчується строк сплати:
•єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за квітень (крім гірничих підприємств).

30 травня, вівторок

Закінчується строк сплати:
•акцизного податку за квітень;
•податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень;
•податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за квітень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
•військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за квітень;
•рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за квітень;
•рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за квітень;
•плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за квітень;
•ПДВ за квітень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ

Additional information