Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території кварталу житлової забудови на вул. Федьковича в м. Бориславі

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території кварталу житлової забудови на вул. Федьковича в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 09 квітня 2014 року № 1353.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею - 29,5 га.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.
В проекті враховані матеріали діючого та корегованого генерального плану м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.
Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.
Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована в північній частині міста.
Проектована ділянка оточена - з півдня– існуюча забудова.
На даний час частина території ДПТ є вільними в комунальній власності міста, фактичне використання- пустир, неужитки та зелені насадження загального користування, частина –приватизовані земельні ділянки під малоповерхову садибну забудову.
На території охопленій ДПТ розташована існуюча житлова садибна забудова (кам'яні будинки 1-2пов) і господарські будівлі ( кам'яні або дерев’яні 1 пов. )
2.Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ -29,5 га
-індивідуальна житлова забудова- 16,2 га,
- громадські території- 0,03га,
- території комунального призначення- 1,1га,
-проїзди, тротуари, територія в межах червоних ліній вулиць- 3,4га,
-населення-467люд.
-зелені насадження загального користування, неужитки-10,37га,
-проектовані ділянки-138 шт.

3. Відомості про замовника детального плану території кварталу житлової забудови на вул. Федьковича в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: ФОП, ГАП М.Лопушанський

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території кварталу житлової забудови на
вул. Федьковича в м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом детального плану території кварталу житлової забудови на вул. Федьковича в м. Бориславі– приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території кварталу житлової забудови на вул. Федьковича в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.
Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42,
м. Борислав,
обл. Львівська, 82300

Головний архітектор                            Т.Б.Баумкетнер

Additional information