Дрогобицька ОДПІ інформує

Платники єдиного податку-юридичні особи за три квартали 2017 року звітують за новою формою Податкової декларації платника єдиного податку...

 

Під час тренінгів – навчань в Бориславському відділенні Дрогобицької ОДПІ присутнім платникам податків розповіли про сплату ЄСВ за III квартал 2017 року...

 

Для своєчасного подання звітності до органів Державної фіскальної служби України та сплати податків і зборів до бюджету Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ  нагадує платникам про терміни звітування і сплати податків, зборів (платежів) у жовтні 2017 року...

 

 

Платники єдиного податку-юридичні особи за три квартали 2017 року звітують за новою формою Податкової декларації платника єдиного податку


Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ нагадує, що платники єдиного податку-юридичні особи за три квартали 2017 року повинні звітувати за новою формою декларації, затвердженою наказом Мінфіну від 19 червня 2015 року № 578 (в редакції наказу Мінфіну від 17 березня 2017 року № 369). Для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди, нові форми декларацій також слід використовувати з 01.10.2017 р.

Наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2017 № 369 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578» (далі – Наказ № 369), який вніс зміни до форми Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), набув чинності 05.05.2017 року.

З огляду на зазначене нова форма Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) (в редакції Наказу № 369) буде використовуватись юридичними особами – платниками єдиного податку третьої групи для складання звітності за три квартали 2017 року, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди починаючи з 01.10.2017.

Крім цього, слід зазначити, що базовим податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку I та II груп є календарний рік, тому нові форми декларацій будуть використовуватись платниками I та II груп – для складання звітності за 2017 рік – починаючи з 01.01.2018 р.

 

Під час тренінгів – навчань в Бориславському відділенні Дрогобицької ОДПІ присутнім платникам податків розповіли про сплату ЄСВ за III квартал 2017 року


Сплачується

протягом 19 днів, наступних за кварталом, за який проводиться оплата. Розмір соціального внеску визначається підприємцем самостійно, але не може бути менше мінімальної ставки, встановленої для обраної категорії платника ЄСВ (для підприємців на спрощеній системі оподаткування 2 та 3 груп це 22 % від поточної мінімальної зарплати, а для 1 групи — 22% від половини мінімальної заробітної плати).

Докладніше

єдиний соціальний внесок — обовʼязковий внесок в загальнодержавну систему соціального страхування з метою захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат. Не входить в систему оподаткування — порядок його нарахування, розрахунку та виплати регулюється Державною фіскальною службою України. Єдиний соціальний внесок перераховується на рахунки податкової інспекції, в якій зареєстрований підприємець.

Єдиний соціальний внесок був запроваджений Законом №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який набрав чинності 1 січня 2011 року, а з 1 жовтня 2013 року адміністрування ЄСВ перейшло від Пенсійного фонду до Міністерства доходів і зборів. Визначається як відсоткова ставка від бази оподаткування. Для підприємців на спрощений системі застосовується ставка 22%. Розмір бази оподаткування підприємці на спрощеній системі можуть обирати самостійно в межах від мінімальної заробітної плати (для 1 групи — 0,5 мінімальної заробітної плати) до 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Враховується мінімальна заробітна плата, встановлена для місяця, за який здійснюється відрахування. Сплата ЄСВ з мінімальної заробітної плати гарантує підприємцю мінімальну пенсію.

Єдиний соціальний внесок сплачується до 20-го числа місяця, що є наступним за звітним.

Штраф

за несплату (неперерахунок) або несвоєчасну сплату (несвоєчасний перерахунок) єдиного внеску передбачено штраф в розмірі 20% своєчасно невиплачених сум.
Детальніше про штраф за несвоєчасну виплату ЄСВ

За несвоєчасну сплату ЄСВ передбачено накладення штрафу в розмірі 20% не сплачених вчасно сум. У разі донарахування своєчасно не сплаченого платником ЄСВ також застосовуються штрафні санкції. Сума донарахувань дорівнює різниці між встановленим до сплати та реально сплаченим внеском (наприклад, ви повинні були сплатити суму ЄСВ у розмірі 1000 грн, але помилково своєчасно сплатили тільки 800 грн. В цьому випадку розмір донарахувань складатиме 200 грн.). Розмір санкцій становить 20% донарахованої суми за кожний повний або неповний звітний період, але не більше 50% суми донарахованого ЄСВ.

Як і у випадку несвоєчасної оплати ЄП, підприємцю необхідно сплатити пеню. Її розмір дорівнює 0,1% суми несплати за кожний день прострочення платежу. Наприклад, якщо не сплачено 100 грн. та прострочений період склав 20 днів, то пеня буде дорівнює 2 грн.

Регулюється

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

 

Для своєчасного подання звітності до органів Державної фіскальної служби України та сплати податків і зборів до бюджету Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ  нагадує платникам про терміни звітування і сплати податків, зборів (платежів) у жовтні 2017 року


У понеділок, 9 жовтня 2017 року, останній день подання:

 • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за вересень (форма № 1-РС);
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за вересень (форма № 2-РС);
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за вересень (форма № 3-РС);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за вересень (форма № 1-ОА);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за вересень (форма № 1-ОТ)

Вівторок, 17 жовтня 2017 року, останній день подання:
звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за вересень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за вересень.

 

Четвер, 19 жовтня 2017 року, останній день подання:

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать спільному підприємству з іноземними інвестиціями — резиденту України і знаходяться за її межами, за IIІ квартал;

останній день сплати:

 • єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, за IІІ квартал;
 • авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — підприємцями, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування.

 

П’ятниця, 20 жовтня 2017 року, останній день подання:

 • декларації акцизного податку за вересень;
 • звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП), за дев'ять місяців;
 • звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма Ф14-ФСС з ТВП) за IІІ квартал. Подається лікувально-профілактичними закладами;
 • звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за IІІ квартал;
 • податкової декларації з ПДВ за вересень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за вересень у разі неподання податкової декларації на 2017 р.;
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за вересень;

а також, податкової декларації з рентної плати з розрахунком:

 • рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за вересень;
 • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за вересень;
 • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за вересень;
 • рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

останній день сплати:

 • авансового внеску з єдиного податку на жовтень платниками першої та другої груп;
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за вересень (крім гірничих підприємств).

П’ятниця, 27 жовтня 2017 року, останній день сплати:

 • юридичними особами авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за ІІІ квартал;
 • авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за III квартал.

 

Понеділок, 30 жовтня 2017 року, останній день сплати:

 • акцизного податку за вересень. Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, чинних відповідно до пп. 222.1.2 ПКУ;
 • ПДВ за вересень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за вересень;
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень;
 • податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за вересень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за вересень;
 • рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за вересень;
 • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за вересень;
 • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за вересень;
 • рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за вересень;
 • плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за вересень;
 • єдиного податку платниками четвертої групи за ІІІ квартал.

Additional information