Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області інформує

Протягом місяця з дня зміни прізвища та місця проживання фізичній особі слід повідомити податкову ...

 

Відбувся тренінг-навчання в Бориславському відділення Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ...

 

 

Під час тренінгів-навчань в Бориславському відділенні Дрогобицької ОДПІ присутнім платникам податків розповіли про сплату ЄСВ за III квартал 2017 року...

 

 

 

Протягом місяця з дня зміни прізвища та місця проживання фізичній особі слід повідомити податкову

 

Як зазначив в.о. заступника начальника-начальник Бориславського відділення Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області П. Хохун, що протягом останнього місяця почастішали звернення платників податків-фізичних осіб до територіальних органів фіскальної служби Львівської області щодо надсилання повідомлень-рішень про сплату податків не за тією адресою, або не на теперішнє прізвище фізичної особи.

 

Бориславське відділення Дрогобицької ОДПІ нагадує, який порядок подання заяви за ф. № 5ДР або за ф. №5ДРП про зміну даних (прізвища фізичної особи, місця проживання тощо), які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків (резидента) або Повідомлення (для фізичної особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), у т.ч. про зміну даних фізичної особи віком до 16 років або неповнолітніх осіб, які ще не отримали паспорта, адже надсилання повідомлень-рішень за невірною, на думку платника податків, адресою, є наслідком порушення фізичною особою порядку інформування фіскальної служби про зміни у її реєстраційних даних.

 

Так, відповідно до п.70.7 ст.70 р. ІІ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями та п.1 р. IX Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 №779 (далі – Положення), фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою №5ДР (додаток 11 до Положення) або за формою №5ДРП (додаток 12 до Положення) відповідно.

 

Фізичні особи подають зазначені Заяви особисто або через законного представника чи уповноважену особу до контролюючого органу за місцем проживання, у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування (п.2 р. IX Положення).

 

Якщо Заява за формою № 5 ДРП містить дані про новий паспорт фізичної особи, то така Заява подається фізичною особою виключно особисто ( п. 9 р. IX Положення).

 

Згідно з п. 3 р. IX Положення для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу громадянина, та інших документів, які подаються у разі зміни таких даних.

 

Заява про зміну даних, які вносяться до Облікової картки, стосовно фізичної особи, яка не досягла шістнадцяти років або є неповнолітньою і ще не отримала паспорта, подається одним з батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини (п. 8 р. IX Положення).

 

Cлід зазначити, що фізичні особи – громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися для подання Заяви за формою № 5 ДР або за формою № 5 ДРП про зміну даних, до будь-якого контролюючого органу, незалежно від реєстрації їх місця проживання чи перебування або відсутності такої реєстрації.

 

Відбувся тренінг-навчання в Бориславському відділення Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області

Податкове повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно не надійшло. Чи буде застосовуватися відповідальність за несплату податку?

Чи буде фізична особа притягуватись до відповідальності за несплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо контролюючий орган не надіслав до 1 липня повідомлення-рішення про сплату податку?


Під час тренінгу - навчання в Бориславському відділення Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області присутнім платникам податків розповіли, що відповідно до п.п. 266.3.2. п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості (п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ).

 

Якщо сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому ПКУ (п. 54.5 ст. 54 ПКУ).

 

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу (ст. 126 ПКУ).

 

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п.п. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 ПКУ).

 

Отже, фізична особа – платник податків притягується до відповідальності у разі не сплати узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ.

 

 

Під час тренінгів – навчань в Бориславському відділенні Дрогобицької ОДПІ присутнім платникам податків розповіли про сплату ЄСВ за III квартал 2017 року

 

Сплачується

протягом 19 днів, наступних за кварталом, за який проводиться оплата. Розмір соціального внеску визначається підприємцем самостійно, але не може бути менше мінімальної ставки, встановленої для обраної категорії платника ЄСВ (для підприємців на спрощеній системі оподаткування 2 та 3 груп це 22 % від поточної мінімальної зарплати, а для 1 групи — 22% від половини мінімальної заробітної плати).

 

Докладніше

Єдиний соціальний внесок — обовʼязковий внесок в загальнодержавну систему соціального страхування з метою захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат. Не входить в систему оподаткування — порядок його нарахування, розрахунку та виплати регулюється Державною фіскальною службою України. Єдиний соціальний внесок перераховується на рахунки податкової інспекції, в якій зареєстрований підприємець.

 

Єдиний соціальний внесок був запроваджений Законом №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який набрав чинності 1 січня 2011 року, а з 1 жовтня 2013 року адміністрування ЄСВ перейшло від Пенсійного фонду до Міністерства доходів і зборів. Визначається як відсоткова ставка від бази оподаткування. Для підприємців на спрощений системі застосовується ставка 22%. Розмір бази оподаткування підприємці на спрощеній системі можуть обирати самостійно в межах від мінімальної заробітної плати (для 1 групи — 0,5 мінімальної заробітної плати) до 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Враховується мінімальна заробітна плата, встановлена для місяця, за який здійснюється відрахування. Сплата ЄСВ з мінімальної заробітної плати гарантує підприємцю мінімальну пенсію.

 

Єдиний соціальний внесок сплачується до 20-го числа місяця, що є наступним за звітним.

 

Штраф

за несплату (неперерахунок) або несвоєчасну сплату (несвоєчасний перерахунок) єдиного внеску передбачено штраф в розмірі 20% своєчасно невиплачених сум.

 

Детальніше про штраф за несвоєчасну виплату ЄСВ.

 

За несвоєчасну сплату ЄСВ передбачено накладення штрафу в розмірі 20% не сплачених вчасно сум. У разі донарахування своєчасно не сплаченого платником ЄСВ також застосовуються штрафні санкції. Сума донарахувань дорівнює різниці між встановленим до сплати та реально сплаченим внеском (наприклад, ви повинні були сплатити суму ЄСВ у розмірі 1000 грн, але помилково своєчасно сплатили тільки 800 грн. В цьому випадку розмір донарахувань складатиме 200 грн.). Розмір санкцій становить 20% донарахованої суми за кожний повний або неповний звітний період, але не більше 50% суми донарахованого ЄСВ.

 

Як і у випадку несвоєчасної оплати ЄП, підприємцю необхідно сплатити пеню. Її розмір дорівнює 0,1% суми несплати за кожний день прострочення платежу. Наприклад, якщо не сплачено 100 грн. та прострочений період склав 20 днів, то пеня буде дорівнює 2 грн.

 

Регулюється

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

Additional information