Про роботу промислових підприємств міста

За дев’ять місяців 2017 р. промислові підприємства міста реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 659,4 млн.грн (1,2% від загальнообласного показника). Підприємствам добувної промисловості і розроблення кар’єрів належало 77,2% від усієї реалізованої продукції, переробної промисловості – 12,1%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 9,2% з водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 1,5%.

 

Серед підприємств переробної промисловості найбільша питома вага в загальному обсязі реалізації припадає на машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (10,6%).

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу становив 18,0 тис.грн  (в області – 22,6 тис. грн, в містах-сусідах Дрогобичі – 7,4 тис.грн, у  Трускавці – 4,4 тис.грн). Серед міст обласного підпорядкування за цим показником наше місто  посіло 4-е місце.

 

Будівельні підприємства міста у січні-вересні 2017р. виконали будівельних робіт на 7,9 млн.грн, що становило 0,2% від загального обсягу в області.

Additional information