Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозиції громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для забудови об’єктів  енергетики на вул. Братів Лисиків в м. Бориславі


1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації


Детальний план території для забудови об’єктів енергетики на вул. Братів Лисиків в м.Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 30 листопада 2017 року № 969.

 

 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею -34,8 га.

 

В проекті врахований план зонування території  м. Борислава, розробленого ФО-П Столяров Ю.М. (м.Львів) у 2014 році, основні рішення генплану м.Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м.Львів) у 2010 році та детальний план території для полігону ТПВ на вул.Братів Лисиків в районі існуючого сміттєзвалища у м.Бориславі розроблений ДПДІПМ «Містопроект» (м.Львів) у 2014 році.

 

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

 

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована у північній частині міста за межами планувальних кварталів у промисловому районі.

 

Проектована ділянка №1 обмежена: з північного заходу – озелененими територіями та прибережно-захисною смугою струмка; з південного заходу –територіями комунальних підприємств, озелененими територіями, неужитками; з південного сходу –червоними лініями вул.Братів Лисиків (продовж.) (15м), виробничою територією, озелененими територіями, неужитками; з північного сходу-червоними лініями існуючого проїзду (12м), озелененими територіями, неужитками.

 

Проектована ділянка №2 обмежена: з північного заходу-червоними лініями вул. Братів Лисиків (продовж.)(15м), охоронними зонами ЛЕП 35кВ; з південного заходу-червоними лініями вул. Братів Лисиків (25м); з південного та північного сходу – охоронними зонами ЛЕП 110кВ, озелененими територіями, неужитками.

 

Проектована ділянка №3 обмежена:з північного заходу- озелененими територіями та прибережно-захисною смугою струмка; з південного заходу –територіями комунальних підприємств (раніше запроектований полігон ТПВ та сміттєсортувальний завод), озелененими територіями, неужитками;з південного сходу - озелененими територіями охоронних зон ЛЕП 35кВ; з північного сходу- озелененими територіями, неужитками, адміністративною межею м.Борислава.

 

2.Основні техніко – економічні показники


Територія охоплена ДПТ -34,8 га.

-територія об’єктів енергетики- 31,2га,

-вулиці в червоних лініях, проїзди, пішохідні проходи- 2,18га,

-озеленені території в комунальній власності, неужитки -1,42га

 

3. Відомості про замовника детального плану території для забудови об’єктів енергетики на вул. Братів Лисиків в м.Бориславі


Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: ФОП, ГАП  М.Р. Лопушанський

 

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для забудови об’єктів енергетики на вул. Братів Лисиків в м.Бориславі


Місце ознайомлення з проектом детального плану території для забудови об’єктів енергетики на вул. Братів Лисиків в м.Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

 

Строк ознайомлення 1 місяць.

 

5. Інформація    про    посадову   особу   органу   місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій


Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

 

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій


Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

 

7. Інформація  стосовно  запланованих  інформаційних  заходів (презентація,   прилюдне   експонування,   телевізійні   програми, публічні конференції тощо)


Інформація про детальний план території для забудови об’єктів енергетики на вул. Братів Лисиків в м.Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

 

Пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:


1) повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;

 

2) юридичні особи,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;

 

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

 

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

 

5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

 

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку,  або  подані  після   встановленого   Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

 

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання  містобудівної  діяльності"  (3038-17)  пропозиції подаються   громадянами   у   письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім'я  та  по  батькові,  місця проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка, 42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300.

 

Т.Б. Баумкетнер,

головний архітектор

Additional information