Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  детального плану території земельної ділянки площею 0,0700га для будівництва та обслуговування автомобільної газозаправки та станції технічного обслуговування по вул.В.Івасюка у м.Бориславі

 

  1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для будівництва та обслуговування автомобільної газозаправки та станції технічного обслуговування по вул. В.Івасюка в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 04 квітня 2017 року № 630.

 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею -0,7533га.

 

В проекті врахований план зонування території м.Борислава, розробленого ФОП Столяровим Ю.М. (м.Львів) у 2014 та основні рішення генплану  м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

 

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Національним стандартом України «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011, ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина 1.Проектування. Частина ІІ Будівництво»  ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

 

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в центральній частині міста. Проектована ділянка обмежена: із південної сторони проходить дорога та під'їзд на дану ділянку. Дана земельна ділянка знаходиться на виробничій території, червоні лінії вул. В.Івасюка (15м), охоронна зона від ЛЕП 0,4 кВ та озеленені території, неужитки.

 

2.Основні техніко – економічні показники

 

Територія в межах ділянки ДПТ-0,7533га,

- площа суміжних землекористувачів-0,6833га;

- площа автодоріг в межах червоних ліній вулиць-0,1381 га;

- площа земельної ділянки, яка знаходиться в охоронній зоні ЛЕП 0,4 кВ -0,0739га;

- озеленені території в комунальній власності, неужитки-0,036га,

- площа земельної ділянки, яка знаходиться в санітарно-захисній зоні заправки -0,7533га;

- площа проектованої ділянки газозаправки-0,0700га;

 

3. Відомості про замовника детального плану території  земельної ділянки для будівництва та обслуговування автомобільної газозаправки та станції технічного обслуговування по вул. В.Івасюка в м. Бориславі.

 

Замовник: Бориславська міська рада

 

Розробник:ТзОВ «Укрзахідурбанізація», директор: Габрель М.М., ГАП: Габрель М.М.

 

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території  земельної ділянки для будівництва та обслуговування автомобільної газозаправки та станції технічного обслуговування по вул. В.Івасюка в м. Бориславі

 

Місце ознайомлення з проектом детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування автомобільної газозаправки та станції технічного обслуговування по вул. В.Івасюка в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

 

Строк ознайомлення 1 місяць.

 

5. Інформація    про    посадову   особу   органу   місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

 

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування  управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

 

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

 

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

 

7. Інформація  стосовно  запланованих  інформаційних  заходів (презентація,   прилюдне   експонування,   телевізійні   програми, публічні конференції тощо)

 

Інформація про детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування автомобільної газозаправки та станції технічного обслуговування по вул. В.Івасюка в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

 

Пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:

 

 

1) повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

 

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку,  або  подані  після   встановленого   Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

 

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання  містобудівної  діяльності"  (3038-17)  пропозиції подаються   громадянами   у   письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім'я  та  по  батькові,  місця проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка, 42, м. Борислав,  82300, обл. Львівська.

 

Т.Баумкетнер,

Головний архітектор м.Борислав

Additional information