Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розміщення торгово-офісних об’єктів на вул. Володимира Великого в м. Бориславі.

 

Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

 

Детальний план території для розміщення торгово-офісних об’єктів на вул. Володимира Великого в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 31 жовтня 2017 року № 905.

 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею – 0,11 га.

 

В проекті враховано план зонування території міста Борислава, розробленого ФО-П Столяров Ю.М. (м.Львів) у 2014році та основні рішення генплану м.Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

 

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

 

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована в  центральній  частині   міста у планувальному кварталі К-3. Згідно уточненого плану зонування території м. Борислава проектована ділянка розміщується в межах ділової зони (Г-2).

 

Проектована ділянка оточена:

з північного заходу– червоними лініями вул. Володимира Великого (25 м);

з південного заходу –території житлової квартирної забудови;

з південного  та північного сходу-територією  школи

 

2.Основні техніко – економічні показники

 

Територія охоплена ДПТ – 0,11 га

- територія об’єктів – 0,0687 га;

-вулиці,проїзди, тротуари, територія в  межах червоних ліній вулиць–0,0413 га.

 

3. Відомості про замовника детального плану території  для розміщення  торгово-офісних об’єктів  на вул. Володимира Великого в м. Бориславі.

 

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: ФОП, ГАП  М.Лопушанський

 

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення  торгово-офісних об’єктів  на вул. Володимира Великого в м. Бориславі.

 

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення  торгово-офісних об’єктів  на вул. Володимира Великого в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

 

5. Інформація    про    посадову   особу   органу   місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

 

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

 

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

 

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

 

7. Інформація  стосовно  запланованих  інформаційних  заходів (презентація,   прилюдне   експонування,   телевізійні   програми, публічні конференції тощо)

 

Інформація про детальний план території для розміщення  торгово-офісних об’єктів  на вул. Володимира Великого в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

 

Пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:

1)  повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5)   народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

 

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку,  або  подані  після   встановленого   Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання  містобудівної  діяльності"  (3038-17)  пропозиції подаються   громадянами  у  письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім'я  та  по  батькові,  місця проживання, особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка, 42, м. Борислав, Львівська обл., 82300

 

Т.Б.Баумкетнер,

головний архітектор

Additional information