Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті  детального плану території забудови об’єктів енергетики (сонячна електростанція) на  вул. В. Івасюка в м. Бориславі.


  1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

 

Детальний план території забудови об’єктів енергетики(сонячна електростанція) на вул. В.Івасюка в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 30 листопада 2017 року № 970.

 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання території площею 10,5га.

 

В проекті врахований план зонування території м.Борислава, розробленого ФО-П Столяров Ю.М. (м.Львів) у 2014 та основні рішення генплану  м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

 

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Національним стандартом України «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011, ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

 

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в центральній частині міста за межами планувальних кварталів.

 

Проектована ділянка обмежена: з південного заходу -червоними лініями вул.В.Івасюка (15м) та територією раніше запроектованої авто мийки; з решти сторін –озелененими територіями, сінокосами, неужитками та виробничими територіями.

 

2.Основні техніко – економічні показники

 

Територія в межах ділянки ДПТ-10,5га,

-територія об’єктів енергетики- 10,0га,

-вулиці в червоних лініях, проїзди, пішохідні проходи-0,5га

 

3. Відомості про замовника детального плану території забудови об’єктів енергетики (сонячна електростанція) на вул. В.Івасюка в м. Бориславі.

 

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: ФОП, ГАП Лопушанський М.

 

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території забудови об’єктів енергетики (сонячна електростанція)

на вул. В.Івасюка в м. Бориславі.

 

Місце ознайомлення з проектом детального плану території забудови об’єктів енергетики (сонячна електростанція) на вул. В.Івасюка в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

 

5. Інформація    про    посадову   особу   органу   місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

 

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

 

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

 

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

 

7. Інформація  стосовно  запланованих  інформаційних  заходів (презентація,   прилюдне   експонування,   телевізійні   програми, публічні конференції тощо)

 

Інформація про детальний план території забудови об’єктів енергетики (сонячна електростанція) на вул. В.Івасюка в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

 

Пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:

 

1) повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

 

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку,  або  подані  після   встановленого   Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання  містобудівної  діяльності"  (3038-17)  пропозиції подаються   громадянами   у   письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім'я  та  по  батькові,  місця проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка, 42, м. Борислав,  82300, Львівська обл.


Т.Баумкетнер

Головний архітектор

Additional information