Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території забудови об’єктів енергетики (гідроелектростанція) на вул. Крута Бічна в м. Бориславі

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території забудови об’єктів енергетики (гідроелектростанція) на вул. Крута Бічна в м.Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 31 жовтня 2017 року № 908.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею -0,17 га.

В проекті врахований план зонування території  м. Борислава, розробленого ФО-П Столяров Ю.М. (м.Львів) у 2014 році, основні рішення генплану м.Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м.Львів) у 2010 році .

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована у південно-західній частині міста за межами планувальних кварталів.

Проектована ділянка обмежена: з півночі–територією існуючої гідроелектростанції, існуючим проїздом; з решти сторін- озелененими територіями,сінокосами, неужитками.

 

2.Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ -0,17 га.

-територія об’єктів енергетики- 0,08га,

-вулиці в червоних лініях, проїзди, пішохідні проходи- 0,04га,

 

3. Відомості про замовника детального плану території забудови об’єктів енергетики (гідроелектростанція) на вул. Крута Бічна в м.Бориславі

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: ФОП, ГАП  М.Р.Лопушанський

 

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території  забудови об’єктів енергетики (гідроелектростанція) на вул. Крута Бічна в м.Бориславі

Місце ознайомлення з проектом детального плану території забудови об’єктів енергетики (гідроелектростанція) на вул. Крута Бічна в м.Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

 

5. Інформація    про    посадову   особу   органу   місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

 

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

 

7. Інформація  стосовно  запланованих  інформаційних  заходів (презентація,   прилюдне   експонування,   телевізійні   програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території  забудови об’єктів енергетики (гідроелектростанція) на вул. Крута Бічна в м.Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

 

Пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:

1) повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати  відповідних місцевих рад.

 

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання  містобудівної діяльності" (3038-17) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львівська, 82300.

Additional information