Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території об’єктів туризму і відпочинку на вул. Трускавецькій в м. Бориславі

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації


Детальний план території об’єктів туризму і відпочинку на вул. Трускавецькій в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 28 лютого 2018 року № 1158.

 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею – 4,7 га.

 

В проекті врахований план зонування території міста Борислав, розробленого ФО-П Столяров Ю.М.(м.Львів) у 2014р та основні рішення генерального плану  м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

 

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Національним стандартом України «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ-Н Б.Б.1-1-12:2011; ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

 

Ділянка, на яку розробляється ДПТ, розташована в  східній  частині   міста в межах планувального кварталу К-2. Згідно уточненого плану зонування території м. Борислава проектована ділянка розміщується в межах зони установ відпочинку і туризму (КВТ) і частково в межах зони озеленених територій (неужитки, СЗЗ, круті схили) (Л-1).

 

Проектована ділянка оточена:

- з півдня – озелененими територіями, прибережно-захисною смугою струмка, територіями лісогосподарського призначення; з

- із заходу та сходу – озелененими територіями загального користування (охоронна зона мереж НГВУ);

- з півночі – червоними лініями вул. Трускавецької (40 м), територією громадської забудови (готелю) та садівництва.

 

2. Основні техніко-економічні показники


Територія охоплена ДПТ – 4,7 га

- територія об’єктів туризму і відпочинку – 2,9 га;

- територія готелю -0,582га;

- вулиці в червоних лініях, проїзди, пішохідні проходи – 0,98 га;

- озеленені території в комунальній власності, неужитки, ін.. – 0, 158 га;

- території садівництва, городництва- 0,08га.

 

3. Відомості про замовника детального плану території туризму і відпочинку на вул. Трускавецькій в м. Бориславі.


Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: ФОП, ГАП М.Лопушанський

 

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території туризму і відпочинку на вул. Трускавецькій в м. Бориславі.


Місце ознайомлення з проектом детального плану території туризму і відпочинку на вул. Трускавецькій в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

 

Термін ознайомлення 1 місяць.

 

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій


Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т. Баумкетнер.

 

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій


Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

 

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)


Інформація про детальний план території туризму і відпочинку на вул. Трускавецькій в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

 

Пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України,  депутати  відповідних місцевих рад.

 

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

 

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, Львівська обл., 82300.

Additional information