Оголошення про проведення конкурсу на визначення права користування стоянками таксі на території міста Борислава

1. Організатор конкурсу – виконавчий комітет Бориславської міської ради

 

2. Метою проведення конкурсу є забезпечення виконання необхідних обсягів та якості перевезень пасажирів та багажу легковим таксі в місті Бориславі, розвитку конкуренції та обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг.

 

3. Об'єктом конкурсу є мережа стоянок таксі, затверджена рішенням виконавчого комітету міської ради.

 

№ п/п

Обєкт  конкурсу

Місцезнаходження стоянки таксі

 

Площа земельної ділянки (кв.м)

Кількість місць для стоянки таксі

1.

№ 1

площа І.Франка

 

 

120

 

 

10

 

 

2.

№ 2

 

 

 

вул.Весняна, 1

(м-н «СВ Люкс»)

 

вул.І.Сеник,15 (район автостанції)

60

 

 

24

 

 

 

 

 

5

 

 

2

3.

№ 3

вул. С.Коваліва

(м-н «Рукавичка»)

 

60

5

 

4. Конкурс є відкритим для всіх претендентів.

 

5. Для участі у Конкурсі претенденти подають:

5.1. Заяву на ім’я голови конкурсного комітету за формою, визначеною згідно з додатком 3 до Положення про організацію та функціонування стоянок таксі на території міста Борислава та такі документи:

5.1.1) завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених законом України “Про автомобільний транспорт”;

5.1.2) перелік транспортних засобів, які пропонуються для надання послуг з перевезення послуг на таксі згідно з додатком 4 до Положення про організацію та функціонування стоянок таксі на території міста Борислава;

5.1.3) копію свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або копії  тимчасових реєстраційних талонів транспортних засобів;

5.1.4)  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

5.1.5) статут (для юридичних осіб);

5.1.6) документ, що посвідчує особу претендента (для фізичних осіб – підприємців);

5.1.7) документ на право представлення інтересів претендента, якщо документи подає уповноважена особа;

5.1.8)  довідку з Державної податкової інспекції за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності про відсутність заборгованості щодо платежів до бюджету (для юридичних осіб);

5.1.9) копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № ДФ) за останні повні два квартали;

5.1.10)  конкурсні пропозиції, де вказується :

- стаж роботи претендента на ринку послуг з перевезення пасажирів на легковому таксі;

- кількість автомобілів;

- середній строк експлуатації автомобілів;

- інформація щодо офіційно оформлених працівників підприємства;

- наявність таксометру встановленого у кожному автомобілі таксі;

-  наявність працівників які проводять щоденний огляд:

1)   за технічним станом транспортних засобів;

станом здоров’я працівників;.

 

6. Претендент подає документи у конверті в запечатаному вигляді на якому зазначається його назва, адреса та найменування об’єкта конкурсу.

 

7. Документи, які надійшли після встановленого конкурсним комітетом терміну, не розглядаються.

 

8. За роз’ясненням щодо оформлення документів на Конкурс або умов Конкурсу претендент має право звернутися до конкурсного комітету, але не пізніше за 3 дні до закінчення строку подання документів.

 

9. Подані  на Конкурс документи реєструються конкурсним комітетом у журналі обліку  і відкриваються безпосередньо на конкурсі.

 

10. Документи, подані не в повному обсязі, повертаються претенденту із зазначенням причин.

 

11. Для участі в конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів.

 

12. На засідання конкурсного комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції.


13. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями,  конкурсний комітет перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

 

14. У ході проведення Конкурсу претенденти не можуть вносити пропозиції, які відрізняються від викладених ними в документа, поданих на Конкурс. У разі відсутності на Конкурсі представника претендента конкурсний комітет розглядає пропозиції, викладені в  поданих претендентом документах,  без його участі.

 

15. Конкурс проводиться за 100 бальною системою.

 

16. Переможцем Конкурсу визначається претендент, який набрав максимальну кількість балів. Якщо перевізники-претенденти набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування. У разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за  його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

 

17. Рішення про результати Конкурсу приймаються конкурсним комітетом  на закритому засіданні у присутності не менше ніж  2/3 його складу від присутніх відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

 

18. Переможець  Конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету у присутності  усіх претендентів.

 

19. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця Конкурсу оформляється протоколом, який підписується його головою та секретарем, і надсилається у триденний строк переможцю конкурсу та іншим учасникам конкурсу ( на запит).

 

20. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу затверджується рішенням Організатора конкурсу протягом не більш як 30 робочих днів з дня проведення конкурсу.

 

21. У разі відмови переможця конкурсу договір на право користування стоянкою таксі може бути укладений з претендентом, який зайняв друге місце. У разі відмови претендента, який зайняв друге місце на Конкурсі  від укладення договору, Конкурс вважається таким, що не відбувся.

 

22. У разі порушення процедур проведення конкурсу, інших умов цього Порядку, претенденти мають право звернутися з відповідною заявою до організатора конкурсу. Заява може бути подана не пізніше двох тижнів після одержання копії протоколу засідання конкурсного комітету.

 

23. Організатор конкурсу після одержання заяви зобов’язаний перевірити викладені претензії і в разі виявлення порушень скасувати рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу і дати відповідь щодо суті заяви протягом 15 календарних днів з моменту її одержання.

 

24. Спори, що виникають за результатами Конкурсу, розв’язуються у встановленому законодавством порядку.

 

25. З переможцем Конкурсу Балансоутримувачем укладається договір на право користування стоянкою таксі (далі – Договір) відповідно до Порядку проведення конкурсу на право користування стоянками таксі на території міста Борислава (Додаток 2 до Положення про організацію та функціонування  стоянок таксі на території міста Борислава).

 

26. Строк дії Договору становить  3 роки та укладається протягом 5 робочих днів з моменту набрання чинності рішення конкурсного комітету. Термін дії договору не може перевищувати термін дії ліцензії переможця конкурсу.

 

27. Відповідно до умов Договору переможець конкурсу здійснює оплату за право користування стоянкою таксі.

 

28. Фінансування проведення Конкурсу здійснюється Організатором за рахунок плати претендентів за участь у конкурсі згідно з кошторисом, затвердженим рішенням міської ради ( додаток до рішення міської ради від 29.03.2018 року № 1197 «Про затвердження Положення про організацію та функціонування стоянок таксі на території міста Борислава»).

 

29. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини Організатора.

 

30. Претендентам, які не стали переможцями Конкурсу, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

 

Порядок отримання необхідної інформації про об'єкти та умови конкурсу

 

Інформацію про об’єкти та умови конкурсу можна отримати у відділі економіки та торгівлі  Бориславської міської ради, (каб.22, вул. Шевченка, 42 м. Борислав, Львівська обл.), на веб-сайті Бориславської міської ради: JLIB_HTML_CLOAKING та www.boryslavmvk.gov.ua.

 

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – 2 липня 2018 року до 16 год.

 

Прийом документів здійснюється у приміщенні відділу економіки та торгівлі міської ради  за  адресою: Львівська обл., м. Борислав, вул. Шевченка, 42, каб.22.

 

Режим роботи: понеділок – четвер з 08:00 год. по 17: 00 год., а п’ятниця з 8:00 год. по 16:00 год.   У вихідні та святкові дні прийом документів не проводиться.

 

Бланки документів для участі в конкурсі можна отримати з 13 червня 2018 року в приміщенні відділу економіки та торгівлі міської ради  за  адресою: Львівська обл., м. Борислав, вул. Шевченка, 42, каб.22. або завантажити ТУТ.

 

Дата, час та місце проведення конкурсу – 3 липня 2018 р. о 14 год. 00 хв. в приміщенні Бориславської  міської ради за адресою: Львівська обл.,  м. Борислав, вул. Шевченка,42, (зал засідань виконкому, ІІІ поверх).

 

Розмір плати за участь у конкурсі:

-  800,0 грн. на об’єкт конкурсу № 1;

-  800,0 грн. на об’єкт конкурсу № 2;

-  800,0 грн. об’єкт конкурсу № 3.

 

Плату за участь у конкурсі претенденти вносять на рахунок: р/р 31416544700012, МФО 825014, ЄДРПОУ 37942974  в ГУДКСУ у Львівській області.

 

Перевізник-претендент, який бере участь у кількох об’єктах конкурсу, вносить плату за участь у кожному об׳єкті  конкурсу окремо.

 

Довідки з питань проведення конкурсу можна отримати за телефоном (03248)54264 (відділ економіки та торгівлі Бориславської міської ради).

Additional information