Дрогобицьке управління ГУ ДФС у Львівській області повідомляє:

 

До уваги платників - податковий календар!

 

Що є податковим номером платника податку і де його використовувати?

 

 

 

 

До уваги платників - податковий календар!

 

Дрогобицьке управління Головного управління ДФС у Львівській області інформує, що п’ятниця, 9 листопада 2018 року, останній день подання:

 • податкової декларації з ПДВ платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу, за ІІІ квартал;
 • звіту про суми податкових пільг за ІІІ квартал;
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу ;
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за три квартали;
 • розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за три квартали платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за жовтень (форма № 1-РС);
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за жовтень (форма № 2-РС);
 • звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за жовтень (форма № 3-РС);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за жовтень (форма № 1-ОА);
 • звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за жовтень (форма № 1-ОТ);
 • декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за IІІ квартал;
 • податкової декларації рентної плати з розрахунком:
 1. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал;
 2. рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал;
 3. рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІІ квартал;
 • податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал;
 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал;
 • податкової декларації туристичного збору за ІІІ квартал;
 • податкової декларації платника єдиного податку юридичними особами та фізичними особами-підприємцями третьої групи за ІІІ квартал;
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за IІІ квартал (форма № 1ДФ).

 

***

 

Що є податковим номером платника податку і де його використовувати?

 

Дрогобицьке управління Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що податковим номером платника податків є:

 

- код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб — резидентів та нерезидентів);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;

- реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами за структурою, встановленою у п.2.3 розд.ІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, платникам податків, визначеним у п. 2.4 розд.ІІ цього Порядку.

 

Податковий номер платника податків зазначається у всіх свідоцтвах, довідках, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків, у всіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Additional information