Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території під розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Мазепи в м. Бориславі

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації


Детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Мазепи в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 29 березня 2012 року № 563.

 

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею - 2,38 га.

 

В проекті врахований план зонування території міста Борислава, розроблений ФОП Столяров Ю.М. (м.Львів), генплан м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році.

 

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Національним стандартом України «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ – Н Б Б.1-1-12:2011, ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

 

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в західній частині міста.Згідно уточненого плану зонування території м.Борислава проектовані ділянки розміщуються в межах житлової зони садибної забудови та частково потрапляють в зону озеленених територій (неужитки, С33, круті схили).

 

Проектована ділянка обмежена:

  • з північного заходу—озелененими територіями, луками, неужитками;
  • з північного сходу – червоними лініями проїзду існ. (7м), ділянками житлової садибної забудови, озелененими територіями, луками, неужитками;
  • з південного сходу – охоронною зоною сухої канави, озелененими територіями, луками, неужитками;
  • з південного заходу –червоними лініями вул.Мазепи (15м), ділянкою житлової садибної забудови.

 

2.Основні техніко – економічні показники


Територія охоплена ДПТ -2,38 га.

- житлова забудова- 1,8492га,

- вулиці в червоних лініях-0,424га,

- озеленені території-0,1068га,

- населення- 61люд.

 

3.Відомості про замовника детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Мазепи в м. Бориславі

 

Замовник: Бориславська міська рада

 

Розробник: ФОП Лопушанський М.Р., ГАП - Лопушанський М.Р.

 

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Мазепи в м. Бориславі

 

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Мазепи в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради, кабінет №50, відділ архітектури та містобудування.

 

Строк ознайомлення 1 місяць.

 

5. Інформація  про  посадову  особу  органу  місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій


Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

 

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій


Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

 

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація,  прилюдне  експонування,  телевізійні  програми, публічні конференції тощо)


Інформація про детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул.Мазепи в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

 

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на  території,  щодо  якої  розроблено  відповідний  проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

 

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після  встановленого Бориславською міською радою строку, залишаються без розгляду.

 

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання,  особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, Львівська обл., 82300

Additional information