Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для індивідуального житлового будівництва вул. Проектованій в м. Бориславі
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для індивідуального житлового будівництва вул. Проектованій в м. Бориславі

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для індивідуального житлового будівництва вул. Проектованій в м. Бориславі

 

 

1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для індивідуального житлового будівництва на вул. Проектованій в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 23 листопада 2012 року № 780.
В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої ДПТ 10 га., житлова забудова – 7,02 га., проектовані ділянки – 0,06-0,1 га, водойма – 0,3 га., вулиці в червоних лініях – 1,34 га., зелені насадження загального користування – 2,6 га., населення – 189 людей, територія для ведення ОСГ 2,15 га. Розрахунковий  термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.
. Розрахунковий  термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.
В проекті враховані матеріали діючого генерального плану м. Борислава, розробленого у 1978 році л/ф «Діпроміст».
Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.
Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в західній частині міста, територія охоплена ДПТ 10 га., житлова забудова – 7,02 га., проектовані ділянки – 0,06-0,1 га, водойма – 0,3 га., вулиці в червоних лініях – 1,34 га., зелені насадження загального користування – 2,6 га., населення – 189 людей, територія для ведення ОСГ 2,15 га. Проектована ділянка обмежена:
-з заходу – садово - городницьке товариство,
-з півночі – безіменний потічок,
-зі сходу та півдня – існуюча та запроектована житлова забудова.

2. Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ 10 га., житлова забудова – 7,02 га., проектовані ділянки – 0,06-0,1 га, водойма – 0,3 га., вулиці в червоних лініях – 1,34 га., зелені насадження загального користування – 2,6 га., населення – 189 людей, територія для ведення ОСГ 2,15 га.

3. Відомості про замовника детального плану території для індивідуального житлового будівництва на вул. Проектованій  в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України, Державний інститут проектування міст «Містопреокт», ГАП – Н.Сивенька.
Фінансування робіт здійснювалось за кошти ФО Суховерської Л.П.

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для індивідуального житлового будівництва на
вул. Проектованій  в м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для індивідуального житлового будівництва на вул. Проетктованій в м. Бориславі
– приміщення Бориславської міської ради кабінет 50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація    про    посадову   особу   органу   місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6.Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7.Інформація  стосовно  запланованих  інформаційних  заходів (презентація,   прилюдне   експонування,   телевізійні   програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території для індивідуального житлового будівництва на вул. Проектованій в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів  містобудівної  документації  мають право подавати:

1) повнолітні  дієздатні  фізичні  особи,  які  проживають на території,  щодо якої розроблено відповідний проект  містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи,  об'єкти нерухомого майна яких розташовані на   території,   щодо   якої   розроблено   відповідний    проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку,  або  подані  після   встановленого   Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.
Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання  містобудівної  діяльності"  (  3038-17  )  пропозиції подаються   громадянами   у   письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім'я  та  по  батькові,  місця проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львіська, 82300


Головний архітектор    (підпис)       Т.Б.Баумкетнер

Additional information