Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території з розміщення рекреаційної житлової забудови в районі вул. Степана Бандери в м. Бориславі
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території з розміщення рекреаційної житлової забудови в районі вул. Степана Бандери в м. Бориславі

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території з розміщення рекреаційної житлової забудови в районі вул. Степана Бандери в м. Бориславі.1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території розміщення рекреаційної житлової забудови в районі вул. С.Бандери в м. Бориславі Львівської області розроблення на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 11 травня 2012 року № 606.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею приблизно 3 га., житлова забудова 1,2 га., проїзди, тротуари 0,18 га., резервні території 1,39 га., об’єкти обслуговування – 0,23 га, територія для ведення ОСГ 2,96 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

В проекті враховані матеріали діючого генерального плану м. Борислава, розробленого у 1978 році л/ф «Діпроміст».

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території».

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в західній частині міста та займає площу – 3 га., житлова забудова 1,2 га., проїзди, тротуари 0,18 га., резервні території 1,39 га., об’єкти обслуговування – 0,23 га, територія для ведення ОСГ 2,96 га.

Проектована ділянка обмежена:
-з всіх сторін – землі міської ради.

2.Основні техніко – економічні показники

Ділянка ДПТ за функціональним призначенням поділяється на території: загальну площу – 3 га., житлову забудову 1,2 га., проїзди, тротуари 0,18 га., резервні території – 1,39 га., об’єкти обслуговування – 0,23 га , територія для ведення ОСГ 2,96 га.


3.Відомості про замовника детального плану території розміщення рекреаційної житлової забудови в районі
вул. Степана Бандери в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада.
Розробник: Ф.О.П. Асанов А.В., ГАП - Лопушанський М.
Фінансування робіт здійснювалось за кошти Ф.О. Заграй О.В.

4.Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території розміщення рекреаційної житлової забудови в районі вул. С.Бандери в м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом детального плану території розміщення рекреаційної житлової забудови в районі вул. С.Бандери в.м. Борислав – приміщення Бориславської міської ради кабінет 50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення 1 місяць.

5.Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6.Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7.Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території розміщення рекреаційної житлової забудови в районі вул. С.Бандери здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.
Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав,обл. Львіська, 82300Головний архітектор    (підпис)    Т.Б.Баумкетнер

Additional information