Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для будівництва гаражу на вул. С. Палія в м. Бориславі
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для будівництва гаражу на вул. С. Палія в м. Бориславі

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для будівництва гаражу на вул. С. Палія в м. Бориславі.1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для будівництва гаражу на вул. С.Палія в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 30 квітня 2013 року № 936.
В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої ДПТ 0,5 га., житлова забудова – 0,17 га., проектована ділянка – 0,006 га, вулиці в червоних лініях – 0,09 га., землі комунальної власності – 0,034 га., населення – 16 людей. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.
В проекті враховані матеріали діючого генерального плану м. Борислава, розробленого у 1978 році л/ф «Діпроміст».
Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.
Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в північно – східній частині міста, територія охоплена ДПТ 0,5 га., житлова забудова – 0,17 га., проектована ділянка – 0,006 га, вулиці в червоних лініях – 0,09 га., землі комунальної власності – 0,034 га., населення – 16 людей. Проектована ділянка обмежена:
- з заходу, півночі та сходу – вул. С.Палія
- з півдня – землі міської ради

2. Основні техніко – економічні показники
Територія охоплена ДПТ 0,5 га., житлова забудова – 0,17 га., проектовані ділянки – 0,006 га, вулиці в червоних лініях – 0,09 га., землі комунальної власності – 0,034 га., населення – 16 людей.

3. Відомості про замовника детального плану території для будівництва гаражу на вул. С.Палія в м. Бориславі.
Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: ФОП Асанов А.В., ГАП Лопушанський М.
Фінансування робіт здійснювалось за кошти ФО Кишанської О.Г.

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для будівництва гаражу на
вул. С.Палія в м. Бориславі.
Місце ознайомлення з проектом детального плану території для будівництва гаражу на вул. С.Палія в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради кабінет 50, відділ архітектури та містобудування.
Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій
Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій
Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)
Інформація про детальний план території для будівництва гаражу на вул. С.Палія в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.
Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав,  обл. Львіська, 82300

Головний архітектор            (підпис)        Т.Б.Баумкетнер

Additional information