Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови вул. Галіберди в м. Бориславі.1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Галіберди в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 18 лютого 2013 року № 878.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої ДПТ 1,0 га., житлова забудова – 0,09 га., землі у власності Бориславської міської ради – 0,49 га., вулиці в червоних лініях – 0,42 га., населення – 16 людей. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

В проекті враховані матеріали діючого генерального плану м. Борислава, розробленого у 1978 році л/ф «Діпроміст».

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в східній частині міста, територія охоплена ДПТ 1,0 га., житлова забудова – 0,09 га., землі у власності Бориславської міської ради – 0,49 га., вулиці в червоних лініях – 0,42 га., населення – 16 людей. Проектована ділянка обмежена:
- З півдня, півночі, заходу та сходу – землі міської ради.

2. Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ 1,0 га., житлова забудова – 0,09 га., землі у власності Бориславської міської ради – 0,49 га., вулиці в червоних лініях – 0,42 га., населення – 16 людей.

3. Відомості про замовника детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Галіберди в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: Нафтогазбудпроект, директор – Нездойминога А., виконав – Мірошниченко М.

Фінансування робіт здійснювалось за кошти ФО Стельмащук М.Д.

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Галіберди в м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Галіберди в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради кабінет 50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території для розміщення індивідуальної житлової забудови на вул. Галіберди в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.
Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львіська, 82300

Additional information