Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території під будівництво гаражу на вул. С.Бандери в м. Бориславі.

 

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

 

Детальний план території під індивідуальну житлову забудову на вул. С.Бандери в м. Бориславі Львівської області розроблений на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 05 березня 2014 року № 1331.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею -0,25га.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 3 роки.

В проекті враховані основні рішення генплану м. Борислава, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів) у 2010 році..

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в південній частині міста, територія охоплена ДПТ 0,25 га.

. Проектована ділянка обмежена:

- з півночі-вул. С.Бандери,

-                     з заходу -місцевим проїздом, озелененими територіями загального користування,

-                     зі сходу – комунальною територією (територія ДКП ЖЕК №3),

-                     з півдня– територією житлової садибної малоповерхової забудови.

 

2. Основні техніко – економічні показники

 

Територія охоплена ДПТ 0,25 га. землі комунальної власності (ДКП ЖЕК №3)– 0,25 га

3. Відомості про замовника детального плану території під забудову гаражу на вул. С.Бандери в м. Бориславі.

 

Замовник: Бориславська міська рада

Розробник: ФОП Асанов А.В., ГАП Лопушанський М.

Фінансування робіт здійснювалось за кошти ФО Федишин В.І.

 

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території під забудову гаражу на вул. С.Бандери в м. Бориславі.

 

Місце ознайомлення з проектом детального плану території під індивідуальну житлову забудову гаражу на вул. С.Бандери в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради кабінет 50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.

 

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

 

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

 

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

 

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

 

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

 

Інформація про детальний план території під індивідуальну житлову забудову на вул. С.Бандери в м. Бориславі здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

 

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

 

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

 

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав,  обл. Львівська, 82300

 

Головний архітектор                                                                               Т.Б.Баумкетнер

Additional information