Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території розміщення індивідуального житлового будинку на вул. Тустановицькій в м. Бориславі
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території розміщення індивідуального житлового будинку на вул. Тустановицькій в м. Бориславі
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території розміщення індивідуального житлового будинку на вул. Тустановицькій в м. Бориславі.

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документаціїДетальний план території розміщення індивідуального житлового будинку на вул. Тустановицькій в м. Бориславі Львівської області розроблення на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 03 грудня 2012 року № 700.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території площею приблизно 1,5 га., житлова забудова 0,92 га., проектована ділянка 0,0854 га., вулиці в червоних лініях 0,049 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.

В проекті враховані матеріали діючого генерального плану м. Борислава, розробленого у 1978 році л/ф «Діпроміст».

Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в східній частині міста та займає площу – 1,5 га., житлова забудова 0,92 га., проектована ділянка 0,0854 га., вулиці в червоних лініях 0,049 га.

Проектована ділянка обмежена: з всіх сторін – землі міської ради.


2. Основні техніко – економічні показники

Ділянка ДПТ за функціональним призначенням поділяється на території: загальну площу – 1,5 га., житлову забудову 0,92 га., проектована ділянка 0,0854 га., вулиці в червоних лініях 0,049 га.


3. Відомості про замовника детального плану території розміщення індивідуального житлового будинку на вул. Тустановицькій в м. Бориславі.

Замовник: Бориславська міська рада, відділ житлово – комунального господарства та будівництва.

Розробник: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України, Державний інститут проектування міст «Містопреокт», ГАП – Н.Сивенька.

Фінансування робіт здійснювалось за кошти фізичної особа Андрейків Т.Н.


4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території розміщення індивідуального житлового будинку на вул. Тустановицькій в м. Бориславі.

Місце ознайомлення з проектом детального плану території парку культури та відпочинку в центральній частині м. Борислав – приміщення Бориславської міської ради кабінет 50, відділ архітектури та містобудування.

Строк ознайомлення 1 місяць.


5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.


6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.


7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)

Інформація про детальний план території розміщення індивідуального житлового будинку на вул. Тустановицькій здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42, м. Борислав, обл. Львіська, 82300

Головний архітектор             (підпис)        Т.Б.Баумкетнер

Additional information