Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для будівництва гірськолижно- відпочинкового комплексу в районі вул. Буковиця в м. Бориславі.
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для будівництва гірськолижно- відпочинкового комплексу в районі вул. Буковиця в м. Бориславі.
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для будівництва гірськолижно- відпочинкового комплексу в районі вул. Буковиця в м. Бориславі.

 

 

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації

Детальний план території для будівництва гірськолижно - відпочинкового комплексу в районі вул. Буковиця в м. Бориславі Львівської області розроблення на замовлення Бориславської міської ради, підставою для розроблення ДПТ є рішення Бориславської міської ради від 28 березня 2013 року № 903.
В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території охопленої ДПТ 25 га., резерв розвитку гірськолижного комплексу – орієнтовно 10га., постійне землекористування 13,7 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ша черга – 5 років.
В проекті враховані матеріали діючого генерального плану м. Борислава, розробленого у 1978 році л/ф «Діпроміст».
Проект розроблений у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території”.
Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в південно - східній частині міста, територія охоплена ДПТ 25 га., резерв розвитку гірськолижного комплексу – орієнтовно 10га., постійне землекористування 13,7 га.
Проектована ділянка обмежена:
- з заходу, півночі та сходу – землі міської ради,
- з південного сходу та півдня – землі Дрогобицької районної ради, заказник «Бориславський»

2. Основні техніко – економічні показники

Територія охоплена ДПТ 25 га., резерв розвитку гірськолижного комплексу – орієнтовно 10га., постійне землекористування 13,7 га.
Нижні і верхні станції витягів – 0,02 га.,
Проміжні опори – 0,02 га.,
Осередок побутового і технічного обслуговування біля нижньої станції витягу – 0,2 га.,
Осередок побутового і технічного обслуговування біля верхньої станції витягу – 0,01 га.,
Група міні-готелів котеджного типу – 0,2 га.,
Каналізаційні очисні споруди на лівому березі – 0,04 га.,
Водозабір – 0,04 га.,
Під’їзд і автостоянка в нижній зоні – 0,25 га.,
База відпочинку на 170 місць – 2,6 га.,
Туристський готель котеджного типу – 0,4 га.,
Поля для гольфу – 1,2 га.,
Лижні поля – 5 га.,
Зелені насадження – 3,4 га.,
Автостоянка біля верхньої станції – 0,2 га.

3. Відомості про замовника детального плану території для будівництва гірськолижно- відпочинкового комплексу в районі вул. Буковиця в м. Бориславі.
Замовник: Бориславська міська рада
Розробник: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України, Державний інститут проектування міст «Містопреокт», ГАП – Н.Сивенька.
Фінансування робіт здійснювалось за кошти фізичних осіб Конопльов І.

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для будівництва гірськолижно - відпочинкового комплексу в районі вул. Буковиця в м. Бориславі.
Місце ознайомлення з проектом детального плану території для будівництва гірськолижно- відпочинкового комплексу в районі вул. Буковиця в м. Бориславі – приміщення Бориславської міської ради кабінет 50, відділ архітектури та містобудування. Строк ознайомлення 1 місяць.

5. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій
Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу архітектури та містобудування Бориславської міської ради, головний архітектор міста – Т.Баумкетнер.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій
Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо)
Інформація про детальний план території для будівництва гірськолижно – відпочинкового комплексу здійснюється шляхом презентації та експонування графічних матеріалів та пояснювальної записки даної містобудівної документації.

Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:
1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього Порядку, або подані після встановленого Бориславвською міською радою строку, залишаються без розгляду.
Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил Бориславській міській раді, за адресою: вул. Шевченка,42,  м. Борислав,  обл. Львівська, 82300


Головний архітектор            (підпис)        Т.Б.Баумкетнер

Additional information