Який обсяг робіт з прибирання треба виконати, щоб заробити мінімальну заробітну плату

Норми обслуговування площі для одного прибиральника встановлюються відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (далі — Міжгалузеві норми), затверджених наказом Міністерства праці України від 11.05.2004 № 105.

Відповідно до частини першої статті 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Норма обслуговування для прибиральника службових приміщень відповідає 8-ми годинному робочому дню.При визначенні норми обслуговування прибиральниками службових приміщень визначено такий перелік робіт: прибирання службових приміщень, сходів; витирання пилу, підмітання вручну та миття вручну або за допомогою машин і пристроїв стін, підлоги, стелі, віконних рам, жалюзі і скла, дверних блоків, меблів та килимових виробів; чищення і дезінфікування раковин та іншого санітарно-технічного устаткування: очищення урн від паперу і промивання їх дезінфікуючими розчинами; збирання сміття та винесення його до встановленого місця; додержання правил санітарії та гігієни в приміщеннях, що прибираються.Коефіцієнт заставленості визначається з відношення площі, яку займають предмети, які знаходяться у приміщенні одного призначення, до всієї площі приміщень, що відображено нижче.

 

Заставленість   0,2   0,21-0,40 0,41-0,60 0,60

Площа, м.кв. 560 480    400 320

Якщо у зміну прибирання здійснюється більше одного разу, то норма обслуговування і норма часу обслуговування перераховуються. Перерахунок виконується помноженням норми обслуговування на відповідний поправочний коефіцієнт або відношенням на нього норми часу обслуговування. У Типових нормах обслуговування для прибиральників виробничих приміщень промислових підприємств містяться поправочні коефіцієнти для перерахування норм для різної повторюваності прибирання приміщень, які не мають відходів, що наведені нижче.

Повторюваність прибирання у зміну 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

Поправочні коефіцієнти 0,83 0,71 0,62 0,55 0,5 0,45 0,41 0,38 0,35 0,33

У Міжгалузевих нормах зазначено, що періодичність прибирання службових приміщень встановлюється роботодавцем згідно з місцевими організаційно-технічними умовами.Отже, обсяг робіт по прибиранню приміщення при 8-ми годинному робочому дню, який потрібен для нарахування мінімальної заробітної плати встановлюється роботодавцем при розробленні робочої інструкції прибиральника службових приміщень, керуючись вищенаведеними нормами з врахуванням специфіки прибирання відповідного закладу.

Джерело:  https://goo.gl/wPE9pP

Additional information