Лікарняний за ЦПХ

Захворіла особа, яка виконує в нашій організації роботи за договором ЦПХ. Також ця особа працює за трудовим договором на іншому підприємстві.

Чи зобов’язані ми оплачувати їй лікарняні?

Так, але не поспішайте. Пенсійна реформа (Закон України від 03.10.2017 № 2148-VІІІ), дійсно, внесла зміни до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон № 1105). Виконавців робіт за цивільно-правовими договорами включили до кола застрахованих в системі соціального страхування осіб.

Страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності з 11.10.2017 підлягають особи, які виконують роботи (надають послуги) на умовах ЦПД, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях будь-якої форми власності та господарювання, у т. ч. в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб (ст. 18 Закону № 1105).

Відтак виконавці робіт за ЦПД отримали право на оплату тимчасової непрацездатності (ст. 20 Закону № 1105).

Підставою для оплати лікарняного в організації, де особа виконує роботи за цивільно-правовим договором, буде копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за місцем роботи особи за трудовим договором (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105).

Закон задекларував право на оплату тимчасової непрацездатності. Утім, механізм реалізації нових норм поки що відсутній. Підзаконні нормативні акти ще не визначають, як має призначатися і розраховуватися матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виконавцю робіт за ЦПД. Допомогу по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам,

у т. ч. тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору, надають за основним місцем роботи (діяльності) та за наймом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ч. 1 ст. 30 Закону № 1105). Поки що Уряд не вніс змін до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266. Тому хоча особа має право на оплату тимчасової непрацездатності, страхувальник (підприємство, для якого виконуються роботи за ЦПД) не має змоги обчислити розмір допомоги через відсутність законодавчого механізму її обчислення

Що порадити? Поясніть виконавцю робіт за ЦПД, що ваше підприємство оплатить листок непрацездатності після внесення змін до підзаконних актів, при цьому допомогу буде призначено незалежно від того, що строк виконання робіт за ЦПД закінчиться. Підстава — частина 1 статті 19 Закону № 1105: «Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи — громадяни України... Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення) зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом». Порадьте особі отримати засвідчену копію листка непрацездатності за місцем роботи та довідку ОК-5 (ОК-7) в Пенсійному фонді для обчислення страхового стажу. Інформуйте особу, що повідомите її про зміни в законодавстві, які дають змогу реалізувати обов’язок з оплати тимчасової непрацездатності, відтак особа зможе подати листок непрацездатності для призначення матеріального забезпечення. Такий листок непрацездатності підлягатиме оплаті: «Матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом, виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні (ч. 5 ст. 32 Закону № 1105)».

Уряд має привести відповідні підзаконні акти у відповідність з чинною редакцією Закону № 1105 до 11.01.2018, тобто 12-місячний термін подання лікарняного до оплати ще не спливе.

Не радимо приймати від особи копію листка непрацездатності зараз, оскільки Закон № 1105 зобов’язує підприємство-страхувальника дотримати строків призначення допомоги, а механізм — відсутній: «Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження. Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору — протягом десяти днів після призначення допомоги» (ч. 1, 2 ст. 32 Закону № 1105). При обчисленні страхового стажу для оплати тимчасової непрацездатності врахуйте, що періоди виконання робіт за ЦПД, що мали місце після 01.01.2016, зараховуються до страхового стажу. Це ще одна новація пенсійної реформи.

Джерело: https://goo.gl/vHA1ff

Additional information