Отримай професію - стань конкурентоспроможним

Всі ми знаємо, що сучасний працедавець прагне отримати робітника з високим рівнем професійних компетенцій. 

Однією з соціальних послуг, яку надає Державна служба зайнятості, є професійне навчання, яке ефективно сприяє підвищенню конкурентоспроможності шукачів роботи та активізації їхніх зусиль на сучасному ринку праці.

Професійне навчання організовується службою зайнятості у професійно-технічних та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, на підприємствах, в установах, організаціях, а також Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Для безробітних навчання здійснюється на договірній основі за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Існують такі види професійного навчання безробітних:

- професійна підготовка (для осіб, які не мають освіти або займали місця, які не потребують спеціальної підготовки);

- професійна перепідготовка (для осіб, які оволодівають іншою професією);

- підвищення кваліфікації (для осіб, які поглиблюють раніше здобуті професійні знання, вміння та навички або навчаються новим технологіям).

Традиційні навчальні заклади - інститути, коледжі, училища, безпосередньо робочі місця на виробництвах - всім знайомі. Що ж таке Центри професійно-технічної освіти (ЦПТО ДСЗ)? Це навчальні заклади сучасного європейського рівня Державної служби зайнятості, які створені саме для навчання дорослого населення. Великий перелік освітніх послуг забезпечує не тільки професійний розвиток, а й дозволяє набути додаткові навички, що сприяють спілкуванню, комунікабельності, прийняттю правильних рішень. Оплата за навчання здійснюється за власні кошти, це може також зробити роботодавець, а якщо Ви безробітний, то кошти перерахують з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  

ЦПТО пропонують широкий спектр напрямів підготовки робітників для всіх галузей економіки: промисловості, будівництва, транспорту, сфери послуг.  Навчальні кабінети та лабораторії облаштовані сучасним технологічним обладнанням та устаткуванням, виробниче навчання і практика здійснюються у зручних майстернях.Отримайте більше інформації про ЦПТО ДСЗ за посиланнями, поданими нижче.

Львівський ЦПТО ДСЗ  http://profc.lviv.ua/

Рівненський ЦПТО ДСЗ http://www.rcpto.org.ua/

Одеський ЦПТО ДСЗ http://profcentre.odessa.ua/

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ http://cpto.if.ua/

Харківський ЦПТО ДСЗ http://osvita.khcz.gov.ua/

Сумський ЦПТО ДСЗ http://scptu.sumy.ua/

Дніпропетровський ЦПТО ДСЗ http://cpto.dp.ua/

Донецький ЦПТО ДСЗ http://doncpto.com.ua/

Полтавський ЦПТО ДСЗ http://cpto.pl.ua/

Луганський ЦПТО ДСЗ http://lcpto.ues.by/

Additional information