Перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП

з/п

Найменування адміністративної послуги

1.1

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

1.2

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

1.3

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

1.4

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

1.5

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

1.6

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

1.7

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

1.8

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

1.9

Державна реєстрація:

- права власності на нерухоме майно

- інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

1.10

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

1.11

Реєстрація громадського об’єднання

1.12

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

1.13

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

1.14

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

1.15

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місце знаходження зареєстрованого громадського об’єднання

1.16

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

1.17

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

1.18

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

1.19

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

1.20

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

1.21

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

1.22

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

1.23

Оформлення та видача проїзного документа дитини

1.24

Оформлення та видача паспорта громадянина України

1.25

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

1.26

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

1.27

Реєстрація місця проживання особи

1.28

Зняття з реєстрації місця проживання особи

1.29

Реєстрація місця перебування особи

1.30

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

1.31

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

1.32

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

1.33

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

1.34

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

1.35

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

1.36

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

1.37

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

1.38

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1.38.1

витягу з Державного земельного кадастру про:

- землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

- обмеження у використанні

- земельну ділянки

1.38.2

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

1.38.3

викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

1.39

Видача довідки про:

1.39.1

наявність та розмір земельної частки (паю)

1.39.2

наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

1.40

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

1.41

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

1.42

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

1.43

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

1.44

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

1.45

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

1.46

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

2.1

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

2.1.1

Дозвіл  на розміщення зовнішньої реклами

2.1.2

Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва (форми №1, №2 та №3 ) - при переміщенні за межі України

2.1.3

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

2.1.4

Ветеринарні документи : ветеринарні свідоцтва (для України - форми №1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

2.1.5

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків

2.1.6

Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів):

- з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

-з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

2.1.7

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

2.1.8

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

2.1.9

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

2.1.10

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

2.1.11

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

2.1.12

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок

2.1.13

Фітосанітарний сертифікат

2.1.14

Фітосанітарний сертифікат на реекспорт

2.1.15

Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою

2.1.16

Карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)

2.1.17

Карантинний сертифікат

2.1.18

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

2.1.19

Надання паспорта прив’язки на встановлення тимчасової споруди, для здійснення підприємницької діяльності та продовження терміну його дії.

3.1

Надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

3.2

Надання дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та надання земельної ділянки у власність чи оренду

3.3

Надання дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про зміну цільового призначення земельної ділянки

3.4

Надання дозволу на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) для передачі земельної ділянки у власність чи в постійне користування, чи в оренду

3.5

Надання дозволу  на проведення експертної грошової оцінки

3.6

Надання дозволу на погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та продаж земельної ділянки

3.7

Надання дозволу на поновлення договору оренди землі

3.8

Надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) для передачі земельної ділянки у власність чи в постійне користування, чи в оренду

3.9

Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки для розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення земельної ділянки

3.10

Надання будівельного паспорту на реконструкцію, реставрацію індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення земельної ділянки

3.11

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

3.12

Надання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію, реставрацію об’єктів архітектури та містобудування

3.13

Присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території м. Борислава

3.14

Надання висновку про можливість заміни існуючої чи встановлення нової огорожі

3.15

Надання дозволу (ордеру) на видалення зелених насаджень при розробці проекту виділення земельної ділянки

3.16

Видача посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім’ї

3.17

Затвердження паспортів міських автобусних маршрутів загального користування та погодження руху приміського пасажирського транспорту загального користування на території м. Борислава

3.18

Погодження режимів роботи для стаціонарних об'єктів торгівлі, ресторанного та ринкового господарства

3.19

Надання допомоги на поховання

3.20

Взяття на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов

Additional information